De siste årene har det for ungdommer skjedd en negativ utvikling på hvordan de faktisk har det. I vår bransje kommenteres det til stadighet at de er vanskelige å nå, noen sier til og med at de er illojale – vi får ikke grep om dem. Hvorfor er de så flyktige? La oss gå nærmere inn på noen tall som kan gi oss noe mer innsikt i hva som foregår hos denne målgruppen.

Omtrent en tredjedel (29 prosent) av jenter på videregående er mye eller svært mye plaget av depressive symptomer som ulykkelig, trist og deprimert, ifølge Ungdata sine siste tall. Hvis dette vokser i samme takt som de siste årene vil dette tallet øke til 41 prosent om fem år. Dette synes jeg er urovekkende!

Rett under halvparten opplever mye press om å gjøre det bra på skolen. Syv av ti ungdommer opplever press om å se bra ut, eller ha en fin kropp. Flere har blitt så fikserte at de benytter opp til fire apper med ulike egenskaper for retusjering før de legger ut bildet sitt på Instagram.

Videre forteller tallene at 15 prosent opplever mye eller svært mye press om å ha mange følgere og likes på sosiale medier. Sosiale medier har blitt en så viktig del av hverdagen at de føler deres egen popularitet er avhengig av nettopp hvor mange følgere og likes de får. Vi ser i dag at influenserne, bloggerne - deres forbilder, åpner seg en etter en og melder om depresjon og angst som en konsekvens av dette jaget. Som en av de profilerte bloggerne med lang fartstid, Sophie Elise, uttrykte seg: «Når likes gir angst og angsten gir mer angst».

 

De må gjøre det bra på skolen, se bra ut, ha en fin kropp, være en god venninne, være en god kjæreste, være sunn og i tillegg aktiv på sosiale medier.

De unge får ikke pause, de blir påminnet om å holde seg oppdatert, takket være mobilvarslinger som smeller inn, en etter en - hele tiden. De må gjøre det bra på skolen, se bra ut, ha en fin kropp, være en god venninne, være en god kjæreste, være sunn og i tillegg aktiv på sosiale medier. Presset kan bli så stort at det blir vanskelig å håndtere. Jeg hører fra venner og kollegaer, at deres barn sliter med stress og angst. Konsekvensene har vært så store at noen må gå på antidepressiva, og noen blir til og med innlagt på sykehus. Med mobilforbudet der, ble jeg fortalt at en av dem følte seg befriet. Dette er trist!

Dette er et samfunnsproblem, men vi kan alle ta dette mer på alvor i vår jobb med denne målgruppen.

400.000 ungdommer engasjerer seg daglig i våre nyheter på Snapchat Discover. Her snakker vi med de yngre, og ikke til dem, det vil si ikke ovenfra og ned. Vi ser at når vi tilnærmer oss på deres premisser, åpner de seg opp på en helt annen måte. Vi har mottatt tilbakemelding fra stort sett hele Norge, når vi spør hva de yngre ønsker å lese mer om. Her kom det tydelig frem at de vil ha mer oppmerksomhet rundt presset som oppleves i hverdagen, at de sliter seg ut, samt at de søker tips på hvordan man kan håndtere dette.  

Vi har blant annet dekket tema som selvmord i denne kanalen, og 33.000 svarte i en pole at de kjenner noen som har tatt sitt eget liv. Én av tre dødsfall blant unge mellom 15 og 24 år, er selvmord! 3.000 valgte å ta print screen på informasjonen om hvor man kan vende seg for hjelp. Dette er oppsiktsvekkende!

Mads Hansen, programleder på VGTV Spårtsklubben, er sterk motstander av toppbloggernes kroppsfiksering. Da han tapte et veddemål i programmet, måtte han lage en sang, og Sommerkroppen kom til livs. Der benyttet han muligheten til å harselere, på en humoristisk måte, mot kosmetiske inngrep og kroppspress som har blitt frontet av en del influensere. Sangen har blitt streamet 19,3 millioner ganger til nå – og det forteller jo at den treffer hos folk.

Han har også tatt et oppgjør med bloggeren Carina Dahl, som retusjerte seg for å se slankere ut.

I tillegg har vi Vegard Harm, rampelys programleder for hit-serien «Harm & Hegseth» på VGTV. Når vi lager et annet program med han parallelt, «Vegard x Funkygine», der man får følge med Vegard når han balanserer jobb, trening og oppkjøring, tiltrekker dette seg enda flere ungdommer. Dette er noe de yngre kan relatere seg til, og det er lagd på en humoristisk, ufiltrert, gjenkjennbar og autentisk måte - noe denne målgruppen setter pris på og engasjerer seg i.

Da jeg først ble oppmerksom på den retningen de unge er i ferd med å gå, vekket dette en uro hos meg. Det ble viktig for meg å få belyst denne vanskelige situasjonen de er i. Samtidig kan dette også fortelle oss noe om hvilke vinklinger vi må se på for å nå de på en bedre måte enn det vi gjør i dag.

Enkelte av de satsningene vi har gjort, viser til at vi lykkes bedre med vår jobb mot målgruppen gjennom å ta de mer på alvor. Vi ser at både Mads Hansen og Vegard Harm blir nominert som «Årets medienavn» av Kampanje, blant annet av ovennevnte grunner. Men vi har fortsatt en vei å gå.

Ta ungdommen på alvor, det vil gjengjelde seg!

Elnaz har ledet VGTVs kommersielle satsning siden 2016, og leder i tillegg det kommersielle innenfor Schibsteds video- og podcastprodukter samt VGs kanal på Snapchat.