Nyhetsredaktør Ole Kristian Bjellaanes i NTB slutter, skriver NTB i egen nyhetsmelding i dag. Han begynte sin NTB-karriere som journalist i 1993 og tiltrådte som nyhetsredaktør i 2005. 

- Selv om ingen har bedt meg slutte nå, har jeg aldri sett det som aktuelt å skulle nærme seg pensjonsalderen i denne jobben. Jeg har merket at motivasjonen for å være helt «på» ikke lenger er like sterk. Og da er det riktig – både for meg og NTB – å overlate roret til noen andre, sier Bjellaanes til NTB.

Han fortsetter likevel i nyhetsbyrået der han får et særlig ansvar for det presseetiske arbeidet.

- Geir Terje Ruud konstitueres i stillingen fram til ny nyhetsredaktør er på plass. Vi går umiddelbart i gang med å rekruttere nyhetsredaktør, sier sjefredaktør Mads Yngve Storvik til NTB.