Mandag denne uken hadde Kristin Skogen Lund sin første dag på jobb som administrerende direktør i Schibsted. Hun kommer fra stillingen som administrerende direktør i NHO og har tidligere vært sjef for Aftenposten.

Nyheten om hennes tilbakekomst til Schibsted, nå som øverste sjef, har blitt tatt godt imot av de ansatte i selskapet. Nå gleder hun seg til å komme i gang med oppgavene.

- Det føles fint! Jeg har forberedt meg en god stund nå og det er godt å være i gang. Det er rart aller første dag når man kommer til en ren pult, men jeg tror det kommer til å gå veldig fort å komme i gang, sier hun til Kampanje.

- Kjenner du på et forventningspress, og kanskje særlig fra mediedelen av Schibsted?

- Det er i så fall positivt, tenker jeg. Jeg har blitt godt tatt imot. Det er klart det er store forventninger, men det bør det også være. Jeg er egentlig ganske rolig med tanke på det.

Les også: Ryssdal tar farvel som Schibsted-topp - fikk terningkast av styrelederen

- Skal skape tydelighet
Skogen Lund tar over et selskap som er i ferd med å deles i to. Hun skal lede Schibsteds nordiske virksomhet, mens Rolv Erik Ryssdal beholder lederskapet over de internasjonale rubrikksatsingene i det nye selskapet MPI.

- Nå skal vi ut på turné og presentere det nye MPI-selskapet, men også morselskapet Schibsted. For mitt vedkommende, blir det viktig ganske raskt å få satt struktur på nye Schibsted og prøve å skape tydelighet for hvor man ønsker å ta dette videre, sier Skogen Lund.

- Skal du snu opp-ned på organisasjonen, eller blir det meste som før?

- Det har vært mange store organisasjonsendringer i Schibsted, så det er ikke noe poeng å snu opp-ned på organisasjonen, men man kan gjøre mye med tydelighet og retning.

- Skal du sette ny konsernledelse?

- Ja, det må vi ha, for når det blir en deling så er det en del roller som ikke er fylt. Det blir en av de første tingene jeg skal få på plass.

- Hva blir viktig da?

- Det blir viktig med enkelhet og tydelighet. Og klare dette kunststykket med at det er mye vi alle tjener på å samarbeide om, samtidig må det samarbeidet være så enkelt og klart som mulig, sånn at man vet hva man har å rå med og har en fleksibilitet i den daglige driften, sånn at man føler at man klarer å produsere fra dag til dag.

Vil ha flere kvinner
Mens Rolv Erik Ryssdals øverste ledergruppe kun bestod av menn, kan Kristin Skogen Lund allerede nå gi et entydig svar på spørsmål om hun vil ha flere kvinner i sin ledergruppe, foruten seg selv.

- Ja, det blir det.

- Hvem da?

- Nei, det kan jeg ikke si, sier Skogen Lund og ler.

Hvorvidt ledelsen i Schibsteds mediedivisjon, som har bestått av halvparten kvinner og menn, blir værende, vil hun ikke si noe om ennå.

- Jeg skal få gjøre meg helt ferdig med dette og gå ut internt aller først og fortelle om det, sånn at alle får høre om dette på likt.

Saken fortsetter etter videoen.

Betenkt om Google-skatt
I tillegg til sjefsstolen, overtar Kristin Skogen Lund også Rolv Erik Ryssdals bekymring for Google og Facebooks innvirkning på det norske reklamemarkedet. I dag kunne den nye Schibsted-sjefen lese om et nordisk initiativ, frontet av Mediebedriftenes landsforening (MBL), om å innføre en digital omsetningsskatt på to prosent etter modell fra Storbritannia.

Les mer: Nordiske medietopper vil ha skatt på Google- og Facebook-omsetning

Skogen Lund stiller seg ikke uten videre bak forslaget, selv om hun berømmer initiativet.

- Det er en god idé å gå sammen i Norden om å legge press på EU og OECD for å få fortgang i det internasjonale arbeidet med å bedre tilrettelegge skatting av digitale selskaper. Men det er altså sånn at skatt er et system der alt henger sammen med alt. Det er viktig å ikke gjøre endringer før man forstår konsekvensen det har på hele skattesystemet, sier hun.

- Kan et slikt forslag få negative konsekvenser også for Schibsted?

- Poenget er å se det i større sammenheng. Hvis man ikke klarer å avgrense en slik skatt til noen selskaper – som er krevende, for man må ha like regler – kan man fort få uønskede konsekvenser. Jeg er opptatt av at man forstår alle implikasjonene i hva man foreslår før man går i gang med noe sånt.

Kritisk til Sandbergs avisbrenning
På tampen av samtalen, rekker vi også å stille Kristin Skogen Lund spørsmål om hva hun tenker om bildene i Natt & Dag der Per Sandberg og Bahareh Letnes setter fyr på en utgave av VG.

- Er du blant dem som reagerer på det?

- Jeg er ikke spesielt glad for å se det, nei, sier Skogen Lund.

Les mer: Sandberg og Letnes refses for avisbrenning

- Jeg hører til dem som mener at vi har en god og ansvarlig presse i Norge. Det skal vi være glad for å hegne godt om. Vi har en rolle der vi skal være samfunnskritiske, og det må man respektere selv når det rammer egne interesser, utdyper hun.