I 2017 kom mediemangfoldsutvalget med sin instilling til regjeringen der de foreslo en rekke tiltak for å bedre mediemangfoldet i Norge. En utålmodig medieverden har siden den gang ventet på oppfølgingen, som har blitt utsatt gjentatte ganger. 

I februar i år sa kulturminister Trine Skei Grande at mediemeldingen kommer «så fort som mulig». Men da hun la frem mediebudsjettet i oktober, varslet hun at mediemeldingen «kanskje» ville komme før jul.

- Jeg håper mediebransjen er med på laget, for i den nye mediemeldingen skal vi foreslå de store endringene vi mener trengs i hele mediebransjen når det gjelder finansiering av medier. Å foreta en lapping av ordningene vi har nå, mener jeg er feil tidspunkt, sa kulturministeren til Kampanje da hun la frem mediebudsjettet. 

Nå bekrefter Kulturdepartementet overfor Kampanje at mediemeldingen blir utsatt atter en gang, til over nyåret. 

- Nå er det regjeringssonderinger og forhåpentligvis forhandlinger etter det, og derfor kommer vi til å legge fram meldingen på nyåret istedenfor før jul, forteller Frida Blomgren, statssekretær i Kulturdepartementet, til Kampanje. 

Bakgrunnen for utsettelsen skal være høstens politiske krumspring fra KrF-leder Knut Arild Hareide, da han åpnet for å føre partiet sitt mot venstresiden. Det har gjort at både Solbergs regjering og Trine Skei Grandes posisjon som kulturminister har vært i fare, og nye regjeringssamtaler har følgelig latt vente på seg. 

- Det er ikke noen dramatikk i dette, men naturlig at også mediepolitikken er med i forhandlingene, avslutter Blomgren. 

Om forhandlingene med KrF fører frem, vil regjeringen ha flertall i Stortinget når mediemeldingen legges frem til neste år. 

I sin innstilling «Det norske mediemangfoldet» kom Knut Olav Åmås og Mediemangsfoldsutvalget med flere tiltak som skal gi norske medier rundt 850 millioner kroner mer i potten enn i dag.

Utvalget foreslo blant annet å utvide momsfritaket til alle nyhets- og aktualitetsmedier, samtidig som de vil redusere, men videreføre pressestøtten. De foreslo også et tidsbegrenset fritak fra arbeidsgiveravgiften på fire år for alle «nyhetsbaserte norske medieselskap».