I dag sitter Pressens Faglige Utvalg (PFU) samlet for årets siste PFU-møte. Blant de sakene som skal behandles i dag, er en klage på TVNorge-programmet «Åndenes Makt». Programmet ble felt for brudd på god presseskikk på punkt 4.1, om å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, og punkt 4.3, om å vise respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn.

PFU påpeker i sin uttalelse at mediene er i sin fulle rett til å omtale åndelige eller uforklarlige fenomener, men at de presseetiske utfordringene oppstår når fenomenene oppstår når fenomener knyttes til faktiske personer.

Klager er privatpersonen Kari Flåteplass Bjørklund som har klaget inn programmets tredje sending i høst - som gikk på luften 23. september i år. Bjørklunds begrunnelse er manglende omtanke for og hensyn til pårørende. I episoden navngir den synske Michael Winger og programleder Tom Strømnæss nå avdøde Inge Grav for å være en person som går igjen på et hus eid av Støren Sportsskytterklubb. Bjørklund er niesen til Grav.

Bjørklund har anført at «Åndenes Makt» burde informert den nærmeste familien om at hennes onkel ville bli navngitt som spøkelse i programmet. 

«Jeg og familien føler at programmet har tråkket på Inges minne. Selv om omtalen av Inge var god, så føler vi ikke at 'spøkelse' skal være Inges ettermæle», skriver hun i sin klage.

Utvalget gir klageren medhold, og mener redaksjonen skulle ha forstått at det kunne være pårørende som ville kunne blitt sterkt berørt av programomtale og derfor skulle vært informert.

Les TVNorges svar på fellelsen: - Blir prinsipielt umulig å lage et program som «Åndenes makt»

- Bare slett arbeid
Utvalget sluttet seg enstemmig til konklusjonen.

- Jeg hadde ikke satt pris på å ha familiemedlemmer i et sånt program - nesten uansett hva slags ordelag de ble omtalt i - om det var tanter og onkler av meg som var dødd for kort tid siden og de ble fremstilt som spøkelser som gikk rundt og skremte andre og skapte ubehag for de som bor i huset, sier Nina Fjeldheim, som representerer allmennheten i PFU.

Også Liv Ekeberg fra Agderposten ga sin fulle støtte til konklusjonen.

- Dette er en litt spesiell sjanger hvor man forholder seg til mye som ikke kan bevises, men jeg har forståelse for at klager reagerer på at hennes ikke fullt så nære slektning ble satt i en slik setting, sier hun.

Utvalget var imidlertid delt i synet på programseriens innhold.

- Jeg er av de få som liker spøkelser og overnaturlige ting, og tenker at det egentlig er litt herlig, men dette er bare slett arbeid, uansett om du tror på spøkelser eller ikke. Kanskje tar de ikke sin egen sjanger på alvor ved ikke å gjøre det presseetiske arbeidet ordentlig, sier Kristin Taraldsrud Hoff, også hun representant for allmennheten.

TVNorge beklager 
Kari Flåteplass Bjørklund viser i klagen til Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 4.1: «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon», punkt 4.3. «Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. [...] Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende» og 4.6: «Ta hensyn til hvordan ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende. Identifiser ikke omkomne eller savnede personer uten at de nærmeste pårørende er underrettet. Vis hensyn til mennesker i sorg eller ubalanse».

Her kan du lese hele klagen.

I sitt tilsvar har TVNorge anført følgende; 

«(...) [Vi] nøler vi ikke med å beklage at denne kommunikasjonen og informasjonen om omtalen av Grav i programmet ikke nådde fram til deg, eller andre i din og Gravs nærhet. Vi har ikke forsøkt å unngå, eller omgå noen, eller som du antyder; ta noen lette løsninger fordi han var uten direkte etterkommere. Nettopp fordi programmet er av en så kontroversiell karakter forsøker vi så godt vi kan å nå fram til pårørende og/eller andre som kan tenkes å bli berørte av det som omtales i programmet. Det er hverken vårt ønske eller hensikt at noen skal bli skadelidende som følge av denne produksjonen.»

Deretter kom TVNorge med et lengre tilsvar der de både beklager at Bjørklund har opplevd programmet som krenkende, men også avviser at programmet var nødt til å kontakte henne før omtale av Grav i programmet.

PFU gir TVNorge det glatte lag.

- Det er en for enkel vurdering av hvem som er pårørende. Det er klart at klager er også pårørende, det må tas på alvor, sier Stein Bjøntegård i NRK.

NRK frifunnet
På dagens møte ble det behandlet seks saker som har blitt overført direkte på nett, samt fire lukkede saker.

Av de andre sakene som ble behandlet i dag, var blant annet en klage mot en NRK-nettartikkel om et «Brennpunkt»-program - og tittelbruk i nettsaken. PFU-sekretariatet innstilte på å ikke felle NRK, og konklusjonen i utvalget ble at at NRK ikke fikk kritikk.

iTromsø ble felt for brudd på god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten om å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Klager er tidligere FpU-nestformann Kristian Eilertsen og klagen gjelder en serie artikler om en anklage om seksuell trakassering mot Eilertsen. Første artikkel ble publisert 6. februar i år.

Også Harstad Tidende, som har en stoffutvekslingsavtale med iTromsø, ble felt på dette punktet. PFU behandlet i tillegg en klage fra Kristian Eilertsen mot Dagsavisen for to artikler datert 15. og 16. juni i år, blant dem en kommentarartikkel. Dagsavisen ble felt på punkt 3.2 for en faktafeil i kommentartikkelen.

ABC Nyheter fikk kritikk for en kommentarartikkel skrevet av Kai Peter Østberg, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, om Alliansen-leder Hans Jørgen Lysglimt Johansen. Klager er Lysglimt Johansen selv.