I dag kunne Bonnier Media-ledelsen fortelle at de har inngått avtale om sluttpakke med 58 av deres ansatte og at selskapet dermed er «99 prosent» i mål med avviklingen i Norge. Tillitsvalgt Bodil Gilje er fornøyd med at de er kommet i mål med alle NJ-organiserte i Bonnier.

- Vi er veldig glad for at vi har kommet til en løsning som gjør at alle går ut i en sluttavtale og at vi kan få ro og en hyggelig tid fremover. At vi kan gå inn i 2019 med en liten sikkerhet i bakhånd, sier hun til Kampanje.

Hun beskriver prosessen som en påkjenning for de ansatte. Det var nemlig langt fra sikkert at den skulle ende med frivillige løsninger.

- Det var ikke før siste sekund at vi kom frem til dette. Det har vært en horribel prosess, vil jeg si.

- Tatt lite hensyn
Hun retter sterk kritikk mot selskapet Medvind Personal, som har bistått Bonnier-ledelsen i nedbemanningen.

- Det begynte med byrået som Bonnier leide inn, som vi opplevde som uproffe. De skulle gjennomføre en ryddig prosess, men vi føler at det har vært preget av hastverk, regelbrudd og at det har vært tatt lite hensyn til de ansatte, sier Gilje.

Hun forteller at det ikke ble avholdt forhandlinger etter hovedavtalen mellom MBL og NJ, og at det ble signert en tvisteprotokoll lokalt med brudd på kapittel ni i avtalen.

- Vi har stått på så hardt vi kan i hele prosessen, og det er takket være det og de sentrale i NJ og Parat som har bistått oss i prosessen, at vi har fått noe ut av dette, fortsetter hun.

Les merBonnier «99 prosent» i mål med avvikling - 58 har fått sluttpakke

- Hvordan har du opplevd Bonnier-ledelsen?

- De føler jeg at vi har en god tone med. Problemet her har vært mellomleddet. Det hadde vært en mye ryddigere prosess dersom vi hadde hatt en direkte kontakt med ledelsen.

Kampanje har vært i kontakt med Medvind. De ønsker ikke å kommentere kritikken.

- Vi har ingen ytterligere  kommentarer utover det oppdragsgiver sier, forteller seniorrådgiver Geir Vaardal i Medvind til Kampanje.

- Krevende å avvikle et selskap
Administrerende direktør Trond Juliussen i Bonnier vil ikke gå inn på kritikken fra den tillitsvalgte.

- Å skulle avvikle et selskap med 60 ansatte er krevende. Vi har hatt en tett dialog med de tillitsvalgte under hele prosessen, og opplever nå at vi har funnet frem til en god løsning for de ansatte og selskapet. Dialogen har medført til at vi har en avtale som alle parter tilslutter seg. Det er jeg glad for, først og fremst for de ansatte, men også på selskapets vegne, sier han til Kampanje.

- Utover det er det en intern dialog som har pågått i cirka fire uker, som er konfidensiell, og som jeg ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer til, legger han til.

- Kom dere skjevt ut i prosessen?

- Det er krevende å avvikle et selskap, da tenker jeg å fokusere på hvordan vi kommer i mål. Vi har fått en avtale begge parter stiller seg bak. 

- Hvordan vil du beskrive samarbeide med Medvind?

- Det har vært en ekstern partner som vi har leid inn i forbindelse med prosessen. Vi har ingen ressurser internt til den typen HR-prosess. Vi har ikke hatt en evaluering med Medvind i bakkant av dette. Det viktigste er at både vi og Medvind har kommet i mål. Det ønsker jeg å fokusere på.

- Dere er 99 prosent i mål, sier du. Hva består den siste prosenten av?

- Det gjenstår ett tilfelle med en ansatt som vi er i dialog med.

Skal drifte magasiner videre
Bonnier har inngått avtaler med nåværende sjefredaktører og andre nøkkelpersoner som blir med videre for å drifte magasiner som Tara og Costume. Disse kommer til å jobbe tett med Bonnier i Danmark. Arbeidsmåten vil være tilsvarende den Bonnier allerede har for BoligPluss, I Form, Illustrert Vitenskap og Historie, med én andel internasjonalt og én andel norsk stoff.

- Jeg er glad for at vi får med oss disse nøkkelpersonene videre. Det betyr at Bonnier kan opprettholde kvaliteten og kontinuiteten i både produksjonen og annonsesalget. Leserne skal fortsatt få gode leseropplevelser og annonsørene skal få effekt av sine investeringer i Bonnier sine produkter, sier Juliussen, som selv slutter i selskapet i starten av 2019.