TVNorge ble felt på to punkter da PFU behandlet en klage på «Åndenes makt» i dag. Punkt 4.1, om å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, og punkt 4.3, om å vise respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn.

Klageren er niesen til en avdød mann som ble identifisert som et mulig spøkelse i programmet. Hun mener redaksjonen burde ha informert den nærmeste familien om at hennes onkel ville bli navngitt som spøkelse i programmet og fikk medhold i pressens egen domstol.

Les mer: «Åndenes makt» felt i PFU: - Slett arbeid, uansett om du tror på spøkelser eller ikke

Kommunikasjonsdirektør i Discovery Networks Norge, Espen Skoland, sier de tar fellelsen til etterretning.

- Vi tar til etterretning at vi blir felt for brudd på 4.1 og må gjøre en bedre jobb med å identifisere mulige etterkommere og andre som kan være i nær krets. Vi registrerer at PFU måtte diskutere seg frem til hvor langt ut i kretsen man skal lete, men aksepterer grensedragningen de landet på når det ikke finnes direkte pårørende, skriver han i en tekstmelding til Kampanje.

Han ser imidlertid flere utfordringer med fellelsen på punkt 4.3. Utvalget sa seg nemlig enig med klageren i at det ikke hjelper at onkelen ble omtalt positivt i programmet.

- Jeg hadde ikke satt pris på å ha familiemedlemmer i et sånt program - nesten uansett hva slags ordelag de ble omtalt i - om det var tanter og onkler av meg som var dødd for kort tid siden og de ble fremstilt som spøkelser som gikk rundt og skremte andre og skapte ubehag for de som bor i huset, sa Nina Fjeldheim, som representerer allmennheten i PFU.

Denne presseetiske holdningen mener Espen Skoland kan gjøre det utfordrende å produsere nye episoder av «Åndenes makt».

- Det er vanskeligere å komme med et enkelt svar på fellelsen på punkt 4.3. Med argumentasjonen som fremføres av utvalget, blir det prinsipielt umulig å lage et program som «Åndenes makt». Det tas ikke hensyn til at avdøde omtales positivt i programmet. Det er konteksten vedkommende omtales i – altså at det antydes at det er en mulighet for at vedkommende går igjen – som oppfattes som brudd på 4.3. Den må vi tygge litt på. Å trekke en grense for hvilken omtale som oppfattes som stigmatiserende, vil avhenge av den enkeltes oppfatning av det åndelige, sier Skoland.

- Kan det spøke for programmet etter dette?

- Hehe, det vil jeg ikke spå.