En SMS-utveksling som Kampanje har fått innsyn i, viser at mediepolitisk talsperson i Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen, ber kulturminister Trine Skei Grande om hjelp til å realisere et NRK-konsept på vegne av sin venn og NRK-ansatte, Vivi Stenberg.

I tekstmeldingen, som Sem-Jacobsen sendte torsdag 1. november, spør stortingspolitikeren om kulturministeren har mulighet til å møte NRK for innspill til et mulig prosjekt om å rydde NRKs sendeflater for å dekke den muslimske høytiden id. Dette skal ha skjedd etter at Sem-Jacobsen spiste lunsj med Stenberg, som er prosjektleder på «Lindmo» i NRK.

«Hun fortalte meg om et veldig spenstig og spennende prosjekt som hun jobber med for underholdningsavdelingen på NRK som ledelsen ikke helt har landet på om de vil (tørr?) gjøre ennå. I den anledning tenkte jeg at om kulturministeren fikk tenning på konsept og kanskje hadde noen innspill til hvordan dette kunne bli enda bedre og favne det offentlige Norge i større grad, så ville prosjektet kunne realiseres», skriver Sem-Jacobsen i tekstmeldingen til kulturministeren.

Trine Skei Grande svarte på tekstmeldingen fem dager senere og avviste da forespørselen.

- Ble litt forundret
Kulturministeren forteller at dette er første gang hun får en slik henvendelse fra en politiker. Som kulturminister har Trine Skei Grande nemlig ikke lov å blande seg inn i NRKs redaksjonelle valg. Grande mener likevel ikke henvendelsen er problematisk.

- Hun er fri til å ta initiativ og mene at det er sånn man bør styre NRK, men jeg deler ikke det synet. Jeg mener det er viktig at politikerne ikke bryr seg om utvikling av programkonsepter hos NRK, og at jeg som kulturminister ikke tar del i det, forteller hun til Kampanje.

- Det kan se ut som om du blir bedt om å involvere deg i redaksjonelle avgjørelser hos NRK?

- Det vil jeg ikke gjøre. Det er helt greit at hun mener det, men jeg mener at man ikke skal det, svarer Grande.

- Hva tenker du om at om at Sps mediepolitiske talsperson tar kontakt med kulturministeren på vegne av en NRK-ansatt for å diskutere et internt NRK-prosjekt, slik at «prosjektet kunne realiseres»?

- Jeg skal innrømme at jeg ble litt forundret over henvendelsen, men som sagt gjør hun ikke noe galt, og hun kan godt mene at vi skal gjøre det sånn. Så må jeg si at jeg er uenig i denne måten å styre på.

«Kommer til å bli mottatt dårlig»
Åslaug Sem-Jacobsen har tidligere arbeidet som prosjektleder for NRK-serien «Trekant» og i ungdomsavdelingen hos P3. Siden 2017 har hun sittet på Stortinget som representant for Telemark, hvor hun er en del av Familie- og kulturkomiteen. Hun har tidligere vært varaordfører i Notodden.

I tekstmeldingen utbroderer hun at flere internt i NRK skal ha lyst til å gjøre mer for integrering og for å opplyse befolkningen når det kommer til muslimer. Derfor skal underholdningsavdelingen ha lyst til å rydde sendeflatene på NRK1 for å dekke den muslimske høytiden id.

«Fordi slik jeg kjenner til deg så kunne det kanskje passet ifht ideologi og også i forhold til melding du jobber med om tro og livssyn. Greia er at Vivi og andre i underholdningsavdelingen mener de må gjøre mer for integrering og det å opplyse befolkningen når det kommer til muslimer; og har lyst til å rydde sendeflater på NRK1 for å feire ID. Jeg syns forslaget er topp, mange fellestrekk med hvordan vi feirer jul og mye å lære her. Og et flott signal. Som jo kommer til å bli mottatt dårlig i enkelte kretser….», skriver hun i meldingen.

«Jeg sa til Vivi at jeg skulle være frimodig og på vegne av henne og prosjektet be om et møte med deg for å fortelle mer og for å se på mulige veier å gå for å gjøre konseptet bredere/bedre og muligens koble på myndighetene på et eller annet vis. Så – er det mulig at de kan få et kort møte med deg?» avslutter Sem-Jacobsen i tekstmeldingen til kulturministeren.

Hun sier til Kampanje at hun sendte tekstmeldingen etter en lunsj med Stenberg fordi hun likte prosjektet og ville hjelpe venninnen sin. Hun er klar over at det kan fremstå som at hun blander roller, men understreker at det ikke var meningen.

- Jeg tenkte at jeg kunne ta på meg rollen som budbringer, og kontaktet derfor Grande. Men hun tolket det på en helt annen måte enn det som var intensjonen min, sier Sem-Jacobsen.

Saken fortsetter etter bildet.


Ønsket å formidle kontakt: Mediepolitisk talsmann i Sp, Åslaug Sem-Jacobsen, sier hun kun ønsket å formidle kontakt mellom sin NRK-venn og kulturministeren.

- Verken kan eller vil blande meg
Kulturministeren var nemlig krystallklar i sitt svar til stortingspolitikeren. Grande oppfattet tekstmeldingen som en antydning til å blande seg inn i redaksjonelle avgjørelser hos NRK. 

«Hei. Som du vet fastsetter Stortinget NRKs samfunnsoppdrag gjennom NRK-plakaten og Medietilsynet har oppsyn med at NRK oppfyller oppdraget. Kringkastingssjefens redaksjonelle frihet er lovfestet i kringkastingsloven. Så jeg verken kan eller vil blande meg inn i NRKs redaksjonelle prioriteringer eller vurderinger som antydet i din sms», svarte Grande 6. november.

- Hva mente du at Trine Skei Grande kunne gjøre?

- Hun er jo kulturminister og en dreven kulturpolitiker. Jeg er helt fersk og visste ikke hvordan man kunne gjøre slik at prosjektet gjaldt det offentlige i større grad. Da jeg møtte Stenberg og hun ville ha råd, så følte jeg at jeg hadde lite å komme med. Jeg tenkte at den som har mest å fare med om hvilke muligheter det var for å gjøre prosjektet større, ville vært Trine, svarer Sem-Jacobsen.

- Du er klar over at kulturministeren ikke skal blande seg i NRKs redaksjonelle prioriteringer og vurderinger?

- Ja, men de kan jo ta en prat for å rådføre seg, man kan jo snakke med ministeren. Jeg tenkte det ville være bra om de fikk til en prat, at Grande skulle blande seg var ikke poenget.

- Ikke min intensjon
- Du skriver jo at ledelsen i NRK «ikke har landet på om de vil (tørr?)» å gjennomføre prosjektet. Forstår du at det kan fremstå som at man her vil prøve å snu ledelsen ved å få kulturministeren med på laget?

- For det første så vet jeg ikke hva NRK-ledelsen mener om dette. Personlig så håper jeg selv at de går for dette prosjektet som er spennende, nytt og annerledes og som kan vekke reaksjoner. Da jeg fikk svaret fra Trine Skei Grande, så ser jeg at om man legger vrangvilje til så kan det virke som det var meningen, men det var ikke min intensjon. Jeg vet ikke hvordan prosjektet står i det hele tatt. Jeg var gira på ideen, og gikk rett fra møtet (med Stenberg) og tenkte at her bør noen andre enn meg komme med råd om hvordan myndigheten kan kobles på, fordi jeg kan for lite om dette. Så fikk jeg for meg at jeg kanskje kunne inkludere kulturministeren i det her. Jeg sa at jeg godt kunne påta meg å få til et møte - ikke for å påvirke, men for å gi gode råd. Råd som jeg altså selv ikke kunne gi, svarer Sem-Jacobsen.

- Er det din oppgave som politiker å få realisert Vivi Stenberg og underholdningsavdelingens ideer og prosjekter – og legge seg opp i interne NRK-prosjekter?

- Nei, jeg ville bare være grei og tenkte at jeg kunne prøve å få til det møtet. Det er selvfølgelig ikke min oppgave. Vivi Stenberg har ikke jobbet politisk, og jeg har for så vidt ikke gjort det tidligere jeg heller. Jeg tenkte at jeg kunne formidle at de kunne ha et møte, noe jeg som folkevalgt ofte gjør. Utover det, så var det ikke meningen å gjøre noe annet, og det er ikke min jobb i det hele tatt. Jeg ble bare så gira på ideen, og tenkte at jeg kunne formidle kontakt. Da jeg fikk svaret fra Grande, sa jeg fra til Stenberg at for at det ikke skulle settes spørsmålstegn ved NRKs journalistiske integritet, så burde NRK selv forsøke å nå fram i ulike departementer.

- Kontoen for overivrig entusiasme
Vivi Stenberg i NRK skriver i en e-post til Kampanje at det er altfor tidlig å si noe om det blir aktuelt å rydde sendeflater på NRK 1 for å feire id neste år. Hun sier at det er et forslag blant flere.

Begrepet Id brukes om to muslimske høytider som feires over hele den muslimske verden. Den ene er avslutningen av fastemåneden ramadan, og den andre er offerfesten. Høytidene avholdes i sommermånedene, men eksakt dato fastsettes fra år til år. Id-al-fitr, som markerer avslutningen av ramadan, skal feires 4. til 5. juni neste år.

- Sem-Jacobsen skriver i SMS-en til Grande at prosjektet kan bli «dårlig mottatt i enkelte kretser», og at NRK-ledelsen «ikke har landet på om de vil (tør?)». Opplever du at det er motstand internt i NRK mot å bruke NRKs sendeflater på id-feiringen?

- Nei, det gjør vi ikke, svarer Stenberg.

Hun bekrefter samtidig at det var Sem-Jacobsens idé å gå til kulturministeren. Stenberg mener at dette var vanlig research for et prosjekt, og sier at ledelsen ikke ble informert om kontakten.

- Hadde det vært aktuelt med et møte med en statsråd, så ville ledelsen blitt informert, skriver hun til Kampanje.  

- Som NRK-ansatt hadde du noen betenkeligheter med å blande kulturministeren inn i redaksjonelle avgjørelser?

- Det har aldri vært snakk om fra vår side å blande kulturministeren inn i noen redaksjonelle avgjørelser, svarer Stenberg.

- Hva tenker du om at SPs mediepolitiske talsperson tar kontakt med kulturministeren på vegne av en NRK-ansatt, for å diskutere et internt NRK-prosjekt, slik at «prosjektet kunne realiseres»?

- Vi får sette det på kontoen for overivrig entusiasme, svarer Stenberg.