Tallet kommer fram i regnskapet til selskapet Schibsted Products & Technology UK i London, som er datterselskapet til det norske medie- og rubrikkselskapet Schibsted, skriver Dagens Næringsliv.

- Det koster å utvikle produkter og teknologi, så dette er investeringer for oss. Det er derfor en negativ vinkling å fremstille dette som underskudd, sier finansdirektør Trond Berger i Schibsted til avisen.

Det London-baserte selskapet har i oppgave å bygge felles teknologiplattformer for annonsetjenester og innloggingstjenester for mediehus og rubrikkvirksomheter. Selskapet har 131 ansatte og ble etablert i 2014.

I årsrapporten til selskapet heter det at i løpet av 2018 vil de fleste plattformene og tjenestene være lansert og «bidra til selskapets langsiktige lønnsomhet».