I en pressemelding fra Norsk Journalistlag (NJ) redegjøres det for en fersk undersøkelse lagt frem denne helgen på konferansen «Sensommerkonferansen» i Kristiansand.

Her kommer det frem at ni av ti spurte i undersøkelsen svarer at det skjer hendelser i deres nedslagsfelt som aldri meldes på Twitter. Ifølge NJ ser Politidirektoratet alvorlig på kritikken rettet mot politiets kommunikasjon, og lover et bedre system allerede i 2019.

Twitter har vært politiets viktigste informasjonskanal mot presse og media etter at politiradioen forsvant, og ifølge NJ har politiet fått klager på informasjonsflyten fra landets redaksjoner siden da.

Spørreundersøkelsen og rapporten «Hvor godt kommuniserer politiet med media?» er gjennomført av Agder Journalistlag blant alle Norsk Journalistlags medlemmer. Her blir misnøyen bekreftet. Over halvparten av de som har svart på undersøkelsen, mener at kommunikasjonen er blitt dårligere etter innføringen av Twitter som primær kommunikasjonskanal i tilknytning til pågående hendelser.

- Mange gir uttrykk for at de kan sitte i timesvis på telefonen og vente på å få svar fra operasjonsleder. Det har jeg selv også erfart i jobben som frontredigerer. Men at misnøyen skulle være så stor blant NJs medlemmer, er oppsiktsvekkende, sier Silje Bratland Roksvåg, frontredigerer i Agderposten og prosjektleder for undersøkelsen.

Ni av ti i undersøkelsen svarer at redaksjonen får tips om hendelser som politiet er helt tause om på Twitter. Like mange svarer at informasjonen som legges ut i Twitter-meldingene, er så mangelfull at de må ta oppfølgende telefoner til politiets operasjonssentral for å få utfyllende opplysninger.