Polaris Media fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 33 millioner i tredje kvartal. Det er en nedgang på 10 prosent fra 37 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Inntektene holdt seg stabile på 355 millioner, justert for en engangseffekt ved salg av eiendom for 9,2 millioner kroner i tredje kvartal i fjor.

Konsernets mediehus har en positiv utvikling med en EBITDA på 33 millioner kroner, opp fra 28 millioner kroner. Digitalveksten er større enn nedgangen i inntektene på papir, og det er abonnementsveksten på seks prosent til 136 millioner kroner som bidrar mest.

- Grunnstammen for den gode utviklingen i abonnementsinntekter er den gode lokale og regionale journalistikken som setter dagsorden og bidrar til åpenhet om viktige saker i mediehusenes markedsområder. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å styrke innsikt og analysearbeidet for å videreutvikle innholdsproduktene våre, sier konsernsjef Per Axel Koch i pressemeldingen.

Digitale annonseinntekter økte med 4 prosent til 50 millioner kroner i tredje kvartal, mens samlede annonseinntekter gikk ned med 3 prosent til 132 millioner kroner, drevet av at en reduksjon i papirbaserte annonseinntekter med 7 prosent.

- Vi har stabil vekst i digitale annonseinntekter. Dette viser at satsningen på økt digital kompetanse hos våre annonseselgere, nye produkter og tilgang til data, samt det å være totalrådgiver for kundene, gir god effekt, sier Koch.

Utviklingen er svakere i Polaris Trykk med fallende volum fra avistrykk. EBITDA i tredje kvartal ble 11 millioner kroner, ned fem prosent fra i fjor. Polaris opplyser om at det jobbes med tiltak for å bedre resultatene fra Polaris Trykk fremover.

Resultat før skatt for Polaris Media ble 12 millioner kroner, en halvering av resultatet for samme kvartal i fjor.