Fredag forrige uke kunne Kampanje vise at mediepolitisk talsperson i Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen, tok kontakt med kulturminister Trine Skei Grande på vegne av sin venn og NRK-ansatte, Vivi Stenberg. Anledningen var at hun ville få til et møte mellom Stenberg og Skei Grande for hjelp til å realisere et mulig NRK-konsept. 

Assisterende generalsekretær i Redaktørforeningen, Reidun Kjelling Nybø, mener det er viktig at mediepolitikerne er klar over prinsippet om armlengdes avstand og kjenner til de grunnleggende prinsippene i Redaktørplakaten og Lov om redaksjonell fridom i media.

- Denne saken vitner om at Sp sin mediepolitiske talsperson har en manglende forståelse for sin egen rolle – og for kulturministerens rolle i forhold til NRK, sier hun til Kampanje. 

- Det er betryggende å se at kulturministeren i sitt svar til Sem-Jacobsen viser at hun har den nødvendige kunnskapen og rolleforståelsen, fortsetter Nybø.

Les også: Sp-politiker ba Skei Grande om hjelp til å få NRK-program på lufta

Ba om innspill slik at prosjektet «kunne realiseres»
I tekstmeldingen, som Sem-Jacobsen sendte torsdag 1. november, spør stortingspolitikeren om kulturministeren har mulighet til å møte NRK for innspill til et mulig prosjekt om å rydde NRKs sendeflater for å dekke den muslimske høytiden id. Dette skal ha skjedd etter at Sem-Jacobsen spiste lunsj med Stenberg, som er prosjektleder på «Lindmo» i NRK.

Sem-Jacobsen har selv jobbet i NRK som prosjektleder for NRK-serien «Trekant» og i ungdomsavdelingen hos P3.

«Hun fortalte meg om et veldig spenstig og spennende prosjekt som hun jobber med for underholdningsavdelingen på NRK som ledelsen ikke helt har landet på om de vil (tørr?) gjøre ennå. I den anledning tenkte jeg at om kulturministeren fikk tenning på konsept og kanskje hadde noen innspill til hvordan dette kunne bli enda bedre og favne det offentlige Norge i større grad, så ville prosjektet kunne realiseres», skriver Sem-Jacobsen i tekstmeldingen til kulturministeren.

- Jeg tenkte at jeg kunne ta på meg rollen som budbringer, og kontaktet derfor Grande. Men hun tolket det på en helt annen måte enn det som var intensjonen min, sa Sem-Jacobsen til Kampanje forrige uke. 

Tror SMS-en kom feil ut
- Ethvert av medlemmene i komiteen står fritt til å spørre kulturministeren eller departementet om alle mulige saker. Det er opptil den enkelte representanten, og det her var jo ikke en henvedelse fra en samlet komite, sier Høyre-politiker Kristin Ørmer Johnsen til Kampanje. 

Hun er leder av Familie- og kulturkomiteen, hvor Sem-Jacobsen har sittet som medlem siden hun ble innvalgt på Stortinget i 2017. 

Johnsen tror «SMS-en kom litt feil ut» og at det ikke var Sem-Jacobsens intensjon å få kulturministeren til å gripe inn i NRKs program-oppsett. 

- Så reagerte jo statsråden selvfølgelig korrekt, legger Johnsen til. 

- Hva tenker du om fremgangsmåten til Sem-Jacobsen?

- Jeg kjenner ikke hele historien bak dette, så jeg synes det er vanskelig å kommentere på det, svarer Johnsen.

- Jeg ble forundret
Forrige uke fortalte Trine Skei Grande til Kampanje at hun aldri hadde fått en slik henvendelse fra en politiker før. Fem dager etter at hun fikk SMS-en fra Sem-Jacobsen, svarte hun følgende:

«Hei. Som du vet fastsetter Stortinget NRKs samfunnsoppdrag gjennom NRK-plakaten og Medietilsynet har oppsyn med at NRK oppfyller oppdraget. Kringkastingssjefens redaksjonelle frihet er lovfestet i kringkastingsloven. Så jeg verken kan eller vil blande meg inn i NRKs redaksjonelle prioriteringer eller vurderinger som antydet i din sms», skrev Grande i en SMS til Sem-Jacobsen, hvor hun avslo forespørselen. 

- Jeg skal innrømme at jeg ble litt forundret over henvendelsen, men som sagt gjør hun ikke noe galt, og hun kan godt mene at vi skal gjøre det sånn. Så må jeg si at jeg er uenig i denne måten å styre på, sa kulturministeren til Kampanje på fredag. 

På spørsmål om hva Johnsen tenker om Grandes reaksjon, poengterer høyre-politikeren at Grande ikke har sittet som kulturminister over lengre tid, og hun gjentar at SMS-en kom litt feil ut. 

- Jeg vet at Sem-Jacobsen kjenner til at det ikke er noen tradisjon for at en minister skal påvirke program-oppsettet til NRK, verken ved å ta et program av eller på plakaten, sier komitelederen. 

- Må forvente en større profesjonaltiet fra en av våre folkevalgte
I en kommentar lørdag skrev Medier24-redaktør, Erik Waatland, om SMS-utvekslingen mellom Sem-Jacobsen og Grande. Han mener at «det er godt at vi har ivrige mediepolitikere. Men det er totalt uakseptabelt at de blander roller, som igjen kan utfordre medienes troverdighet.»

- Jeg tviler ikke på at Sem-Jacobsen har de beste intensjoner, men vi må alvorlig talt forvente en større profesjonalitet fra en av våre folkevalgte, skrev Waatland i kommentaren. 

- Medier24-redaktøren mener at vi må kunne forvente en større profesjonalitet fra en av våre folkevalgte - er du enig i det?

- Det er ikke mitt ansvar som komiteleder å kommentere på enkeltrepresentanters henvendelser til de ulike ministre, svarer Johnsen.