Ifølge VG  har rettighetsforvalter Fotball Media, som er fotballens eget rettighetsselskap eid 50-50 av Norges Fotballforbund og klubbenes interesseorganisasjon Norsk Toppfotball, inngått en avtale med den kinesiske sportsapplikasjonen Dongqiudi.

Dermed kan sportappentilby samtlige kamper i Eliteserien fra 2019-sesongen og ut 2021 til det kinesiske markedet via strømming.

- Dette er spennende for produktet norsk fotball. Volumet de når ut til er stort etter vår målestokk og dette er første gangen vi har solgt norsk seriefotball til et land utenfor Europa, sier sjefen for Fotball Media, Knut Kristvang.

Ifølge Dongqiudi selv har app’en fire millioner aktive, daglige brukere, men så mange som 40 millioner registrerte brukere totalt. Nå kan disse altså kunne se 720 kamper fra Eliteserien de neste tre sesongene.

Betalingen er – etter det VG kjenner til – i underkant av to millioner kroner over tre år. Summen deles mellom Fotball Medias eiere, altså NFF og NTF.

Avtalen omtales som historisk da det er første gang en utenlandsk aktør kjøper rettighetene til den norske fotballen i utlandet. 

Norges Fotballforbund sier i en pressemeldibng at det kinesiske markedet er enormt stort.

- Dette åpner helt nye muligheter. Både fra det asiatiske markedet mot klubber i Norge, men også for norske selskaper som er mer interessert i å profilere seg i utlandet fremfor i Norge, sier kommersiell leder Pål Breen i Norsk Toppfotball.