For første gang kan Fagpressen i dag legge fram dokumentasjon for digital bruk av fagmedier, gjennom de ni første månedene i 2018. Tallene ble presentert på Fagpressedagen i Oslo denne uken.

Toppnoteringen så langt var april, med drøyt 1,8 millioner unike brukere, viser tallene fra Comscore.

- Gjennomsnittlig per måned i den samme perioden var 1,46 millioner unike brukere, sa administrerende direktør, Per Brikt Olsen, i Fagpressen da han presenterte tallene.

- Hva tenker du om digitaltallene?

- Når det gjelder digitaltallene så er vi glade for at vi endelig som kanal kan dokumenteres digitalt.  At vi får et startpunkt på nær 1,5 millioner unike månedlige brukere er vi positivt overrasket over. Vi vet mange medlemmer står litt i startgropa digitalt. Vi har derfor forventning om rask vekst. Spesielt gjelder det mobilbruken, sier han.

Når det gjelder omsetningstallene til fagpressen som kanal så omtaler fagpressesjefen den som «svært stabil».

- Vi er som kanal først og fremst svært stabile både på opplagssiden og på annonsesiden. Vi faller sakte, men sikkert på papir. Vi vokser sakte på nett. I forhold til andre kanaler er utslagene langt mer forsiktige, både positivt og negativt. Vår store utfordring er at vi ikke vokser raskt nok digitalt. Vi tror jo et mulig digitalt mva fritak vil bidra til raskere digital vekst. Det er nødvendig, sier Per Brikt Olsen.

Liten nedgang i trykt opplag
Under den årvisse vignetten «Tallenes tale» presenterte Olsen også fersk opplagsstatistikk sammen økonomisjef Kjartan Tyvand.

Fagpressen har hatt medlemsvekst det siste året, og det samlede opplaget for hele året økte dermed til 31,9 millioner eksemplarer, fra drøyt 29 millioner i 2017.  Samlet opplagsvekst var dermed på drøye 2,8 millioner blader som resultat av netto medlemsvekst.

Det er likevel en liten nedgang i opplaget for de av medlemmene som også var med i statistikken i 2017. For første gang på 13 år sank opplaget for disse sammenlagt med 0,4 prosent.

Utgivelsesfrekvensen gikk også 0,2 prosent ned, til gjennomsnittlig 8,2 utgaver i året.

La frem digitaltall:

Administrerende direktør i Fagpressen, Per Brikt Olsen, la frem digitaltall for fagpressen som kanal for første gang denne uken. Foto: Fagpressen.