Podkasten Tinius Talks presenteres på Kampanje.com etter avtale mellom Stiftelsen Tinius og Kampanje og uten noen form for økonomiske bindinger.

Hva er sannhet, og finnes det alternative fakta? I en ny podkast-episode fra Stiftelsen Tinius spør Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør i Stiftelsen Tinius, om mediene bør være flinkere til å slippe tvilen og nyansene frem. Henrik Syse, filosof og forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), sier i opptaket at han mener at alle, ikke bare medier, bør være mer åpne for fragmentariske fremstillinger.

- Det var ikke så rent sjeldent at vi konkluderte uttalelser fra pressens faglige utvalg med at her kunne mediet med fordel ha brakt inn en stemme til, sier Syse som selv var medlem i PFU i 14 år.

Men å komme til bunns i hva sannhet er, hvorfor vi er så glade i å vite hva som er sant og hvordan vi egentlig kan vite hva som er sant, blir det i podkasten tydelig at ikke er så lett. Raino Malnes, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, mener sannhet ikke er alt.

- Sannhet er den egenskapen å si det som det er, men når vi leter etter sannhet går vi ikke rundt å spør hva er sant. Vi spør oss selv om hva har vi grunn til å tro, sier han.

- Men vi må for all del ikke komme dit at vi, av bekymring for useriøse medier, sier at det ville være verdifullt om vi hadde et mindre mediemangfold. Samtidig må vi si med rene ord at noen medier ikke holder mål, at noen kilder ikke er til å stole på og at de ikke bør inviteres inn i det gode selskap, sier Malnes. 

I 2016 kåret Oxford Dictionary årets ord til å være post sannhet eller post truth. Flere mener sannheten har dårlige kår i vår tid, og at falske nyheter, løgn og vås spres fort på internett. Filosof Henrik Syse mener vi må passe oss for det han selv kaller Doktor Stockmann-sykdommen.

- Doktor Stockmann var mannen i Ibsens «En folkefiende» som turte å si i fra, og han sa «den som står alene, står sterkt». Men det er jo ikke alltid den som står alene har rett, sier han.

- Til medienes forsvar, eller snarere for å rose mediene, vil jeg si at en god del medier er flinke til å være nysgjerrige på å høre hva den andre parten sier. «Hva sier nå disse som har på seg nikab selv?» for eksempel.

- Vi lever i en tid der det å være nysgjerrig på hverandre, der det å lytte til hverandre, er viktig, sier Syse.

Gjestene er derimot ikke helt enige i at eksempelet er det beste.

- Jeg er nok av den oppfatning at sånne spørsmål går det også an å gjøre seg ferdig med, sier Raino Malnes.

I oppsummeringen av samtalen forklarer Raino Malnes at det finnes en sannhet.

- Sannheten finnes, men det er ingen som har den. Å ha en grunn til å tro noe, er kun å ha en god kandidat til sannheten, slår han fast.