NHST-konsernet, som blant annet gir ut Dagens Næringsliv og Morgenbladet, taper penger etter tre kvartaler i år og har samlet et akkumulert tap på 5,7 millioner kroner etter skatt så langt i år. 

Tilsvarende tall for 2017 viste et overskudd på 12 millioner kroner.

I 2018 har konsernet totalt etter tre kvartaler et driftsresultat på fire millioner kroner i minus, i forhold til 25,8 millioner kroner i pluss på samme tidspunkt i fjor.

Lyspunktene som trekkes frem i kvartalsrapporten handler om utviklingen i det digitale reklamemarkedet. Ser en på konsernet over ett så økte inntektene med tre prosent til 318 millioner kroner.  

- Veksten skyldes en positiv utvikling innenfor reklameinntekter, som steg med 21 prosent i løpet av kvartalet. Inntektene fra digital reklamen er hovedforklaringen til veksten, heter det i rapporten som ble offentlig mandag kveld.

Tar over som konsernsjef:

1. november i år tar Hege Yli Melhus Ask over som ny sjef i mediekonsernet NHST.

Utviklingen i reklamemarkedet nyter de norske publikasjonene gått av og forretningsområdet kan vise til en kraftig vekst i den digitale reklameomsetningen på hele 50 prosent. Samlet gikk reklameinntektene til Dagens Næringsliv og Morgenbladet opp med åtte prosent i kvartalet til 43,4 millioner kroner.

- Inntektene fra konferanser og innholdsmarkedsføring fortsetter å bidra positivt til inntektsutviklingen, heter det i rapporten.

Utviklingen i leser- og abonnementsmarkedet viser kun en svak bedring i abonnementsinntektene på kun 1 prosent til 94,2 millioner kroner. Her er det vekst i det digitale abonnementsalget, men nedgang for kombinasjonspakken print og digitalt.

Selskapet øker investeringene på det digitale og på innholdsmarkedsføring og skriver videre i rapporten at kostnadene i tredje kvartal var ni millioner kroner høyere enn på samme tid i fjor grunnet økte lønnsutbetalinger. Det er den

De norske publikasjonene hadde et brutto driftsresultat på 7,4 millioner kroner. Det var en klar forverring sammenlignet med tilsvarende tall i 2017 som endte på 11,7 millioner kroner. Overskuddet før skatt og finans i den norske divisjonen i tredje kvartal var på seks millioner kroner.

Her ser du tallene til NHST-konsernet for tredjekvartal i 2018. Alle tall i MNOK. 

NHST 2018 2017 Endringer i prosent
Omsetning 318,0 307,4 + 3,4
Driftsresultat - 0,7 1,9 -
Resultat før skatt - 0,6 - 0,4