Kulturminister Trine Skei Grandes første mediebudsjett legges mandag formiddag frem i forbindelse med at statsbudsjettet for 2019 er klart. Der kommer det frem at regjeringen øker tilskuddet til innovasjon og utvikling i nyhets- og aktualitetsmedier.

Tilskuddet er særlig rettet mot lokale medier med små ressurser og regjeringen foreslår å sette av ti millioner kroner til ordningen i 2019. Det er en økning på tre millioner kroner fra året før.

- Ordningen er særlig rettet mot små, lokale nyhets- og aktualitetsmedium. Erfaringene fra den første søknadsrunden viser at det er et stort behov i markedet for tilskudd til innovasjons- og utviklingsprosjekt. Små, lokale medium er en bærebjelke for mediemangfoldet og er særs viktige for lokalsamfunn rundt om i hele landet. Samtidig har de få ressurser til å gjennomføre disse prosjektene på egen hånd, seier kulturminister Trine Skei Grande.

I kulturbudsjettet, som er det første Skei Grande legger frem som kulturminister, kommer det også frem at forslagene som ble fremsatt av Mediemangfoldsutvalget vil bli vurdert i en stortingsmelding som kulturministeren vil legge frem før utgangen av 2018.

Pressestøtten beholdes på 313 millioner kroner. 

Kulturbudsjettet økes med 640 millioner, eller en vekst på 4.5 prosent. Kulturbudsjett for 2019 er på vel 14,8 milliarder kroner.