Onsdag skal Pressens Faglige Utvalg (PFU) ta stilling til hvorvidt en  karikaturtegning av Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som stod på trykk i Dagbladet i august, bryter med god presseskikk. Tegningen, som er laget av Dagbladets tegner Finn Graff,  viser Netanyahu som retter en knyttneve mot en druser (Drusere er en religiøs minoritet som regnes som en gren av sjiaislam, men som også har elementer fra kristendom og mystisisme. Red. anmerkning). 

Det mest iøynefallende med karikaturen er at Netanyahus armer og bein er formet som et hakekors. En benk er utstyrt med et skilt med påskriften «Whites only», som mange vil forbinde med raseskillepolitikken i USA og apartheid-regimet i Sør-Afrika. Tegningen ble trykket sammen med kommentarartikkelen «Israels drusere gruser Netanyahu».

Bakteppet er en omstridt lov som flere mener gjør ikke-jøder til annenrangs borgere og legaliserer diskriminering av Israels minoriteter. Den drusiske minoriteten, som er velintegrert i Israel, er blant dem som har protestert sterkt. 

- Svært støtende
PFU har mottatt to klager på tegningen, den ene fra Israels ambassadør i Norge, Raphael Schutz, og den andre fra Hanne Martine Stabursvik, som har bakgrunn i organisasjonen Med Israel for fred (MIFF).

Ambassadøren viser til en definisjon på antisemittisme som The International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) står bak, og påpeker at Norge er en av de 31 medlemmene i IHRA. Han skriver:

«Ifølge definisjonen er det å sammenligne staten Israel med nazi-Tyskland er antisemittisme. Det er en definisjon som er bredt anerkjent som norm for hva som er antsemittisme og hva som ikke er det. (…) Antisemittisme kledd opp i ytringsfrihetens antrekk er fortsatt antisemittisme», heter det i klagen fra ambassadøren.  

Tegningen er ifølge Hanne Martine Stabursvik «antisemittisk og svært støtende for jøder og israelere», fordi «den insinuerer at jøder og israelere oppfører seg som nazister».

Les også: Israel reagerer sterkt på nazi-karikatur i Dagbladet

Les også: Arne Jensen om Dagbladets nazi-karikatur: - Må være innenfor

- Israels regjering reagerer sterkt
Israels ambassade i Norge reagerte sterkt på karikaturtegningen av landets statsminister i august. Ambassaden kom med to krav til Dagbladet:

- Vi krever at Dagbladet fjerner den antisemittiske (jødefiendtlige) tegningen og at avisen kommer med en offentlig beklagelse overfor Israel, overfor det jødiske folk i Norge og verden over. Vi er ikke overrasket over at avisen publiserer en slik antisemittisk tegning. Det har denne tabloidavisen dessverre gjort flere ganger tidligere, sa ambassaderåd Dan Poraz ved den israelske ambassaden i Oslo til Kampanje.

Han fortalte at regjeringen hjemme i Israel var godt kjent med Dagbladets karikaturtegning.

- Ja, regjeringen er informert og den reagerer sterkt. Dagbladets tegning er et nytt lavmål for Dagbladet, som tidligere har trykket flere forferdelige antisemittiske tegninger. Antisemittisme kledd opp i ytringsfrihetens antrekk er fortsatt antisemittisme.

- Vil være urimelig, historieløst og krenkende
Politisk redaktør i Dagbladet, Geir Ramnefjell, sa til Kampanje i august at avisen ikke pleier å trekke sammenligninger mellom israelske politikere og nazisme på kommentarplass eller i redaksjonelle tekster.  

- Vi unngår sammenlikninger mellom nazisme og israelske politikere i redaksjonelle tekster eller kommentarer i Dagbladet. Vi er enige i at det er grunn til å vise stor aktsomhet i spørsmål som dette, sa Ramnefjell.

Dagbladet viser i sitt tilsvar til klagene til at avisen har «en lang tradisjon når det gjelder å bekjempe antisemittisme, og har derfor ikke noe motiv for å fremme slike synspunkter..

Etter Dagbladets mening er den publiserte tegningen satirisk og inneholder sterke virkemidler, og avisen ser at den vil virke provoserende på mange:

«Her finnes symbolbruk som både peker mot Nazi-Tyskland og apartheid-regimet i Sør-Afrika. Vi har ikke problemer med å skjønne at lesere reagerer på dette. Samtidig vil vi peke på at en politisk tegning er en ytring som vil oppleves forskjellig av ulike mottakere. Den tolkning som klagerne legger til grunn, kan ikke betraktes som en endelig fasit», skriver Dagbladet.

Dagbladet avviser at budskapet er «en påstand om at statsminister Netanyahu, staten Israel eller det jødiske folk er nazister».

«Noe slikt vil være både urimelig, historieløst og krenkende. En annen tolkning er at tegningen trekker fram historiske eksempler på hvordan etnisk diskriminering kan få grusomme sluttresultater. Som alle vet er jødene en folkegruppe som har de bitreste erfaringene nnettopp med dette. Her ligger også den direkte forbindelsen til kommentarens tema», skriver Dagbladet.

PFU avviste klage 
Dagbladet påpeker at rammene for politisk satire er meget brede i Norge. Avisen skriver:

«Felles for PFUs uttaler i disse sakene er at utvalget mener takhøyden for den frie kommentaren må være stor. Til og med ‘ekstremt stor’.».

Dagbladet mener også de tidligere klagesakene viser «svært tydelig at karikaturtegningen har sterk beskyttelse i norsk, presseetisk praksis. Også når den krenker eller sårer»

I 2006 laget Finn Graff en karikaturtegning av den israelske statsminister Ehud Olmert som nazikommandant. Israels ambassadør Niryam Shomrat klaget saken inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) et par uker etter at karikaturen sto på trykk. Hun mente at trykkingen av tegningen var brudd på god presseskikk. Men PFU så ikke noe galt i at Dagbladet trykket tegningen. Pressens eget selvjustisorgan slo fast at det er en spesiell takhøyde for ytringer i karikaturs form.

- Jeg er glad for kjennelsen, selv om den ikke var spesielt overraskende. Et annet utfall hadde vært alvorlig for karikaturtegnernes framtid i dette landet, sa daværende sjefredaktør Anne Aasheim til NTB den gangen.