Da organisasjons- og kommunikasjonsavdelingen i TV 2 ble omorganisert før sommeren, ble HR-området ble delt i to, mellom HR og lederstøtte, som ledes av Silje Glette, og organisasjonsutvikling som skal ledes av Sissel Sundby.

Sistnevnte kommer fra Schibsted, hvor hun de siste årene har ledet Learning & Development globalt. Hun har også bakgrunn fra NRK, hvor hun jobbet i til sammen ti år innenfor programområdet.

- Jeg gleder meg enormt til å begynne i TV 2. En organisasjon jeg opplever som åpen, imøtekommende og kreativ, fylt av god energi og gode mennesker. Mediebransjen er i endring og møter utfordringer også fremover. Jeg håper og tror at min kompetanse og erfaring kan bidra til å utvikle organisasjonen videre, sier Sissel Sundby i en pressemelding.

Hun begynner i TV 2 15. januar 2019 og vil inngå i ledergruppen til organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah C. J. Willand.

- Hovedoppgaven til min avdeling er å sørge for at TV 2-organisasjonen er satt best mulig i stand til å levere på TV 2s tre overordnede målsetninger; Vi skal utvikle og støtte lederne i deres lederskap, vi skal jobbe langsiktig med utvikling av hele TV 2-organisasjonen og vi skal sikre at vi er en arbeidsplass som tiltrekker oss de beste folkene og ivaretar TV 2s rolle som en viktig samfunnsaktør. Derfor er jeg veldig glad for at Sissel, med hennes faglige tyngde og erfaring, velger å begynne hos oss, sier Willand.