Siste uken i oktober har NRKs nye dramasatsning om hvordan Stavanger ble oljebyen vi kjenner i dag, premiere.

«Lykkeland», som serien heter, har et budsjett på 96 millioner kroner, og er med det 20 millioner dyrere enn dramasuksessen «Heimebane», som hadde et budsjett på 76 millioner kroner.

Dramasjef i NRK, Ivar Køhn, forteller at de tror «Lykkeland» vil ha en merkbar effekt på NRKs strømmetjeneste.

- Lykkeland er en stor satsning, appellerer bredt og handler om en viktig periode i Norges historie. Vi regner med at det skaper interesse og omtale, og det er også en dramasatsning vi tror fungerer godt på nett. sier han til Kampanje. 

Tall fra NRKs analyseavdeling viser at NRK har hatt stor suksess med sine dramasatsninger på nett. Så langt i år er «Heimebane» og «Side om side» de store vinnerne på NRKs strømmetjeneste - også blant de unge. 

- Vi ser at drama er veldig viktig for nettet. Vi jobber mer med strømming i tankene enn det lineære, når vi utformer nye drama-satsninger, fortsetter Køhn. 

Les også: Sex, blogg og tv-drama - disse tv-seriene strømmer nordmenn mest

Bruker like mye tid på nett som på NRK1
Det er nemlig blant de yngre seerne at strømmeappetitten er størst og tidligere tall fra NRK har vist at blant de under 40 år, er det nå flere som ser dramaserier på nett enn på klassisk lineær-tv.

Les også: Sterke strømmer i tv-bransjen - flesteparten av de under 40 ser «Broen» på nett

Ferske tall for september viser at i målgruppen 20-29 år er NRKs strømmetjeneste nå nesten like stor som NRK1 samlet sett. 

Selv om denne målgruppen har et lavt tv-forbruk målt i minutter, bruker de yngre like mye tid på nett-tv som på NRK1, i alt 5,3 minutter i snitt per dag. Totalt bruker denne målgruppen drøye 14 minutter på NRKs samlede tv-tilbud.

Målt i dekning er det fortsatt flere som ser tv lineært i denne målgruppen enn på nett. I snitt er det kun 35.000 nett-tv-seere daglig, mens det fortsatt er hele 84.000 som er innom NRKs hovedkanal i løpet av en dag, viser tall fra NRK.

Tror på Lykkeland-effekt 
Køhn tror også at den nye dramaserien «Lykkeland» kan være en vinner blant de yngre.

- Det er jo den forhåpningen vi har. Drama generelt er jo veldig populært på nett blant den målgruppen. «Lykkeland» har jo en ung tematikk og unge skuespillere, det er jo ikke en smal, eldre film, forteller han til Kampanje.

NRK ser at for drama generelt går de lineære tallene ned, og veldig mange seere flytter seg fra tv-en og over på nett. Likevel endrer de ikke publiseringsplanen. For selv om Køhn understreker at dramaet primært er laget for nett, skal den etter alle solemerker følge publiseringen på lineær-tv, altså med én episode i uken. For de som har blitt godt vant med å kunne se hele sesongen på én dag, som blant annet Netflix ofte legger opp til, må man i dette tilfellet smøre seg med tålmodighet.

-  NRK har ikke nådd «tipping-pointet» ennå
Selv om pilene peker oppover for strømming og nedover for den lineære tv-tittingen, har ikke NRK nådd «tipping-pointet» ennå.  Det forteller media-analytiker ved NRK, Maren Eline Fossan, som trekker frem tall fra Gallup media. 

- Totalt sett er det flere under 40 år som oppgir at de ser på strømmekanaler enn lineær-tv kanaler, men i faktisk seing har ikke NRK alene nådd dette «tipping-pointet» ennå. Jeg er redd for å komme med spådommer for når dette vil skje, sier hun til Kampanje. 

Tall fra Gallup media, målt fra januar til juni, viser at nesten 70 prosent av de unge oppgir at de strømmer daglig, mens rundt 40 prosent oppgir at de ser lineær-tv. I målgruppen 30-39 oppgir 60 prosent at de strømmer daglig, mens 54 prosent ser lineær-tv daglig.

I samme undersøkelse viser tallene for NRK at 20 prosent av de unge strømmer hos NRK daglig, mens 21,7 prosent ser lineær-tv. Hos målgruppen 30-39 er avstanden større, der oppgir 22,9 prosent at de strømmer daglig, mens nesten dobbelt så mange, 37,6 prosent, ser lineær-tv daglig.

Fossan forteller at NRK skal nå ut til hele befolkningen, uavhengig av plattform. Hun understreker at det er særlig viktig for rikskringkasteren at de har et tilbud til den unge målgruppen, der de befinner seg. 

- Når vi ser hvordan denne målgruppen i stadig større grad bruker strømmetjenester i hverdagen blir det ekstra viktig å ha et godt tilbud i NRK TV når vi konkurrerer i et internasjonalt strømmemarked, avslutter Fossan.