Saken blir oppdatert.

Regjeringen foreslår å øke NRK-lisensen med 61 kroner (2,3 prosent) i 2019. Dersom regjeringens forslag går igjennom vil tv-lisensen for neste år passere kroner 3.000 kroner og bli på 3.038 kroner i 2019. Det inkluderer moms på 12 prosent.

Dermed ser det ut det til at kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen ikke får det han ba om. Eriksen ba i sitt årlige lisensbrev, som sendes til Kulturdepartementet hver vår, om en økning av NRK-lisensen fra 2019 med hele 75 kroner, det tilsvarer en prosentvis vekst på 2,8 prosent.

Eriksen: - Må redusere bemanningen
Lisensveksten innebæret at NRK må redusere utgiftene med rundt 27 millioner kroner mer enn planlagt i 2019.

- Det betyr at vi totalt må kutte mellom 70 og 100 millioner, sier Eriksen til Kampanje.

- Hvor kommer kuttene?

- Nå begynner vi med budsjettet for 2019, som skal behandles av styret i desember, omtrent samtidig med at Stortinget skal behandle statsbudsjettet. Det er for tidlig å si hvilke konkrete konsekvenser det får, men at dette vil føre til en viss reduksjon i antall ansatte og andre effektiviseringstiltak, det er det ingen tvil om. Jeg kan ikke si hvor mange og hvor.

NRK har redusert bemanningen med 400 ansatte de siste fem årene.

- Vi har forpliktet oss til å være en organisasjon i kontinuerlig endring og sørge for å bruke penger på en effektiv måte. Dette arbeidet fortsetter.

NRK skriver i lisensbrevet at de forventer sterk kostnadsvekst for sportsrettigheter i årene som kommer. NRK forventer en totalvekst på 58 millioner kroner, eller 6,2 prosent, i kostnadene til programkjøp og rettigheter i 2019. Lønnskostnadene forventes å øke med 3,5 prosent.

Samtidig forventes antall lisensbetalere å holde seg på dagens nivå på 2.023.000.

- Tilfredsstillende
Selv om han nå må ta frem sparekniven igjen, mener Eriksen lisensveksten på 61 kroner er «tilfredsstillende». I fjor var veksten på 45 kroner.

- 61 kroner er en anerkjennelse av at regeringen mener NRK har en viktig rolle i det norske samfunnet. Det er viktig at vi har ressurser til å lage fantastisk norsk innhold og stå i konkurransen med globale selskaper, sier han.

- Nå krysser NRK-lisensen 3.000 kroner. Er den i ferd med å bli i største laget for folk flest?

- Jeg tror det er en grense for hvor stor lisensen kan være, men sammenligner du med andre land, så ligger den midt på treet. Det er omtrent like mange land over oss som under oss.

Richard Aune, leder i Norsk Journalistlag i NRK, er skuffet over at Regjeringen legger opp til et reelt kutt i lisensinntektene til NRK.

- NRK har selv lagt opp til en omfattende rasjonalisering og innsparing for å tilfredsstille kravene som stilles til effektivisering på mer enn 40 millioner kroner. Regjeringen krever en ytterligere innsparing på 27 millioner, altså mer enn 50 prosent av det NRK selv mener er forsvarlig. Det gjør at NRK må kutte 67 millioner kroner neste år, noe vi frykter vil svekke tilbudet til publikum – det er rett og slett ikke mulig å produsere like mye og til samme kvalitet som i dag med et slikt innsparingskrav, sier Aune.