Heidrun Reisæter kom til NRK høsten 2014 fra stillingen som leder for digitale tjenester i VG og har de fire siste årene ledet avdeling for Medieutvikling i NRK. 

Nå blir hun direktør for den nyopprettede divisjonen for Teknologi, produkt og produksjon.

- Etter en grundig prosess med mange godt kvalifiserte søkere, har vi landet på at Heidrun er den klart beste kandidaten for å fylle denne jobben. Heidrun er sterkest på området der «slaget står», som handler om den digitale utviklingen av NRKs organisasjon, publisering og tilbud til publikum. Samtidig har hun stor forståelse for NRKs oppdrag og det store spennet i den nye divisjonen, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Reisæter gleder seg til å ta fatt på sin nye oppgave i NRK.

- Jeg gleder meg til å lede en divisjon med så mange gode fagfolk, og har stor tro på hva vi kan få til. Min oppgave vil være å sikre helhetlig, strategisk styring og prioritering av NRKs ressurser innen produktutvikling, teknologi og produksjon. NRKs oppdrag betyr mye for meg, og jeg ønsker å bidra til at hele NRK lykkes med de endringer vi står overfor innen både teknologi og mediebruk, sier den hun.

Reisæter tiltrer stillingen 1. november. amme dato går Øyvind Lund tilbake til jobben som direktør for Strategi og medier i NRK. Lund har siden høsten 2017 ledet arbeidet med å etablere den nye divisjonen for Teknologi, Produkt og Produksjon.