Kort tid etter at Jarle Aabø fikk innvilget medlemskap i Fagpressen for «Ja til bilen i Oslo», som han driver parallelt med Facebook-gruppen med samme navn, har styret bestemt seg for å oppheve medlemskapet.

Det begrunner de med at søkeren skal ha gitt feilaktige og ufullstendige opplysninger på avgjørende punkter i sin medlemskapssøknad.

- Styret mener at det i ettertid har vist seg at de opplysningene som ble gitt fra søkerens side var feilaktige og ufullstendige på avgjørende punkter om medlemskap i Fagpressen, sier styreleder Erik Nord i en pressemelding.

Fagpressen mener at nettstedet jatilbilenioslo.no ikke fremstår som et selvstendig journalistisk produkt, eller som frakoblet Facebook-gruppen «Ja til bilen i Oslo». De mener aktiviteten på Facebook-gruppen fremstår som det sentrale, mens aktiviteten på nettstedet jatilbilenioslo.no «fremstår som et påskudd for å kunne gi kampanjen den legitimitet som medlemskap i Fagpressen gir overfor omverdenen».

- Realiteten i virksomheten samlet sett, fremstår mest som en ren politisk kampanje mot den samferdselspolitikken som føres av dagens bystyre i Oslo, og mot de enkeltpolitikerne som fremmer denne politikken, sier Nord.

Styret opphever derfor sitt vedtak fra 9. oktober 2018 om medlemskap i Fagpressen.

- Dersom det fulle bildet som i dag er kjent, hadde blitt opplyst om i søknaden, fremstår det som opplagt at Fagpressen kunne ha avslått JTBOs søknad om medlemskap basert på foreningens vedtekter, sier administrerende direktør Per Brikt Olsen.

Jarle Aabø kommenterer avgjørelsen slik:

- Vi ble veldig begeistret da vi ble tatt opp som medlem i Fagpressen som fra før av har Cupido, Fotterapauten, Gravplassen, ProBeer Uteliv, Sko, Svin og Traktor som medlemmer. Da vi søkte om medlemskap fylte vi ut søknadsskjemaet til punkt og prikke. At styret i Fagpressen ikke ønsker Nyhetsavisen «Ja til bilen i Oslo» som medlem likevel, og uten at vi har fått forsvare vårt medlemskap overfor styret og imøtegå de misforståelser styret legger til grunn for sitt vedtak, er neppe en betryggende demokatisk prosess i en presseorganisasjon, skriver han i en e-post til Kampanje.

Han kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av nettstedet og Facebook-gruppen som en politisk kampanje.

- Påstanden om politisk kampanje og at vi ikke er et redaksjonelt produkt er hinsides langt unna sannheten, og det er bare å selv lese våre nyhetsartikler i nettavisen så vil alle kunne se hvor gal den påstanden er. MDG startet en kampanje for å få oss kastet ut av Fagpressen for en måned siden. Dette har vi dokumentert overfor Fagpressens generalsekretær. At Fagpressen lar seg dupere av et lite politisk parti som møter kritisk journalistikk er verdt å merke seg. Men, å sloss med feieren gjør man i beste fall grå, så vi tar det styrets vedtak til etterretning og utelukker ikke at det kan komme en ny søknad i løpet av 2019.