Norges overgang til DAB-radio bryter ikke med EØS-reglene, slår tilsynsorganet ESA fast. Klagesaken blir dermed lukket.

ESA mottok klagen i 2015. Der ble det hevdet at slukkingen av det analoge FM-nettet og introduksjonen av DAB-teknologi for radiokringkastere i Norge medførte et brudd på EØS-avtalen.

- ESA konkluderer med at det er opp til det enkelte EØS-land å beslutte en nasjonal overgang fra analog til digital kringkasting, skriver tilsynsorganet.

- Dette forutsetter at frekvensspekteret styres hensiktsmessig og at avgjørelsen er tatt på bakgrunn av objektive, åpne og ikke-diskriminerende kriterier. Basert på disse kriteriene kan et land ivareta legitime mediemålsettinger, slik som å fremme konkurranse, økt mediemangfold og større innholdsvariasjon. Overgangen fra FM- til DAB-radio er i overensstemmelse med Norges EØS-forpliktelser, heter det videre.

I 2017 stengte Norge FM-nettet for nasjonale kommersielle radiokanaler og kommersielle lokalradiokanaler i Norges fire største byer. Lokal radiokringkasting via FM-nettet omfattes i dag ikke av endringene.

(©NTB)