Én dag før Finn Bjelke går på lufta med «Finn Bjelkes popquiz» på Radio Vinyl, til samme tid som «Popquiz» går sin vante gang på NRK P1, er stemningen mellom NRK og Bauer Media iskald. Som Kampanje tidligere har omtalt, har NRK søkt Patentstyret om enerett på varemerket «Popquiz». Samtidig opprettholder de kravet om at Bauer Media må endre navnet på programmet til noe som ikke inneholder «popquiz» og som ikke kan forveksles med NRKs program.

- NRK reagerer ikke hvis Radio Vinyl lager «Finn Bjelkes musikkquiz». Vi reagerer på at de har tatt «Popquiz»-navnet, som er innarbeidet av NRK gjennom 30 års bruk, sier NRK-advokat Kari Anne Lang-Ree til Kampanje.

Bauer Media har gjennom advokat Jon Wessel-Aas forsikret NRK om at innholdet i deres nye program vil ha vesentlige forskjeller fra NRKs program, i motsetning til hva som først ble kommunisert. Det slår NRK-advokaten seg foreløpig til ro med.

- Så lenge de lager et annet program vil ikke NRK forfølge programinnholdet. Da må det være så store forskjeller at folk ikke forveksler de to programmene.

- Vil dere likevel forfølge navnelikheten?

- Det skjer ikke noe før vi har fått svar fra Bauer Media.

Les også: Bauer Media sender tidligere NRK-advokat inn i Popquiz-krangelen

Bauer Media: - Bare trist
- Dersom NRK ønsker å hefte norsk rettsvesen med å diskutere ordet «Popquiz» er det rett og slett bare trist, men på samme tid – ingen ting vi frykter, sier Bauer Media-sjef Lasse Kokvik til Kampanje.

Han har ikke rikket seg en millimeter i navnevalget.

- Vi kommer overhodet ikke til å vurdere en navneendring av «Finn Bjelkes popquiz».

Han blåser av NRKs forslag om å endre navnet til «Finn Bjelkes musikkquiz».

- Det er ikke NRKs oppgave å redigere programvirksomheten til uavhengige kanaler utenfor NRKs domene. Det bør de holde seg for gode til. Nå må de rett og slett ta seg sammen, gjentar han.

NRK: - Det er opp til Bauer media
Kari Anne Lang-Ree i NRK vil ikke gi et klart svar på om de vil ta i bruk rettslige midler dersom Bauer Media ikke endrer navn på programmet.

- Det er dårlig skikk å prosedere saker som kanskje havner i retten i media, så jeg vil være forsiktig med hva jeg skal si til det, men om saken havner i retten eller ikke, er opp til Bauer Media. Det er de som har gått ut med at de skal kopiere NRKs program, sier Kari Anne Lang-Ree i NRK.

- Kan man se for seg et scenario der programmet går på lufta med tittelen «Finn Bjelkes popquiz», men at programmet skiller seg såpass fra «Popquz» på NRK at dere legger saken død?

- Det kan jeg ikke svare på. Vi vil se hva som blir sendt på lørdag og så venter vi på svar fra Bauer Media, som vi forventer at de sender per post og ikke gjennom presse.

Redd for omdømmet
NRK trekker i korrespondensen med Bauer Media blant annet frem at brettspillet «Finn Bjelkes popquiz» fremdeles er i handelen og at det understreker NRKs poeng om at Bauer Media ikke kan benytte dette navnet. De mener også at den voksende bruken av smarthøyttalere vil komplisere saken ytterligere, og gjøre det vanskeligere for lytterne å vite hvilket popquiz-program de hører på. Det vil utgjøre et omdømmeproblem for NRK at lytterne kan tro at deres program publiseres med reklame, skriver NRK.

Bauer Media har på sin side skrevet en protest på NRKs søknad om registrering av «Popquiz» som ordmerke til Patentstyret. De mener ordet «popquiz» mangler nødvendig særpreg og må anses som rent beskrivende for en spørrelek som handler om popmusikk. Bauer Media viser til Borgarting lagmannnsretts avgjørelse fra 2016 der registreringen av ordet «potetgull» som varemerke ble kjent ugyldig, som de mener er et nærliggende eksempel.

Les også: NRK vil ha enerett på «Popquiz»-navnet - går til Patentstyret