Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mener mediebransjen må forstå at staten ikke kan betale hundrevis av millioner kroner for å dele ut aviser.

– Det er grenser for hvor lenge staten kan betale hundrevis av millioner kroner for å kjøre tilnærmet tomme postbiler over hele landet, sier Dale til Klassekampen.

60 mediehus
Den norske mediebransjen frykter avisdød dersom Posten fra 2020 bare vil gå med post annenhver dag, slik de ønsker.

15 prosent av landets papiraviser distribueres av Postens bud. Dette er i grisgrendte områder hvor det ikke finnes andre alternativer.

Ifølge Landslaget for lokalaviser har 60 mediehus over 30 prosent av sitt papiropplag distribuert av Posten. Mediebransjen mener konsekvensene av forslaget er altfor dårlig utredet, og krever at regjeringen setter på bremsen. Men det kommer ikke til å skje, ifølge statsråden.

- Konsekvensene ferdig utredet
– Utgangspunktet for utredningen er å analysere de underliggende strukturelle utfordringene som en nedgang i postomdelingen kan medføre. Men vi mener at konsekvensene er ferdig utredet, sier Dale.

Da Posten i 2016 sluttet å levere post på lørdager, fikk distribusjonsselskapet Kvikkas i oppdrag å dele ut avisene. For dette oppdraget blir selskapet kompensert av staten med 90 millioner kroner i året.

– Dersom regjeringen får flertall for sitt forslag på Stortinget om å halvere antall postdager i 2020, kan ikke mediebransjen regne med at staten punger ut med en tilsvarende kompensasjon, sier samferdselsministeren.

Overfor NTB understreker Dale at regjeringen ikke har klart noe endelig forslag i saken.

– Vi arbeider med å følge opp høringsinnspillene, herunder vurderer vi forslag som sikrer mediemangfoldet og gir folk i hele landet tilgang til aviser, sier han.