Klokken 10.00 slipper Mediebedriftenes Landsforening en rekke tall for landets papir- og nettaviser og uke- og magasinpresset. Mens det slippes både leser- og opplagstall for avisene, kommer det kun lesertall for bladene.

Papiravislesingen i Norge har en samlet tilbakegang på 7,7 prosent sammenlignet med undersøkelsen som ble lagt frem for ett år siden. Av de 149 avistitlene som ble rapportert, har ti titler fått flere lesere, og 78 aviser har fått færre. Lokal- og regionsavisene har en tilbakegang på 8,8 prosent. Nisjeavisene har en positiv utvikling og øker med 2,3 prosent. 

Dermed fortsetter lesetrenden man har sett i mer enn ti år i Norge, og som er lik det man opplever i en rekke andre land.

VG har det største fallet i avislesingen med en nedgang på 20 prosent. Dagbladet går ned med 15,9 prosent.

42 prosent leser minst en papiravis en gjennomsnittlig dag, mens 45 prosent leser minst én papiravis på hverdager. Aftenposten er Norges største papiravis med 381.000 lesere, etterfulgt av VG og Dagens Næringsliv.

Markedsanalytiker ved MBL, Bente Håvimb, synes ikke nedgangen på 7,7 prosent er et høyt tall.

- Nedgangen fortsatte ja, men nedgangen i denne perioden er mindre enn den har vært i tidligere rapportering. I fjor på samme tid så vi en nedgang på 11 prosent. Den samme trenden ser vi hos de lokale og regionale avisene. Det er faktisk til og med en vekst hos nisjeavisene på papir nå, noe som er veldig positivt, sier Håvimb til Kampanje.

Les også om magasintallene: Pondus danker ut Se og Hør som Norges mest leste blad - se alle tallene her

SE ALLE LESERTALL FOR AVISENE HER

SE ALLE OPPLAGSTALL FOR AVISENE HER

VG, Dagbladet og TV 2 på topp
For de digitale lesertallene har innsamling- og beregningsmetodene blitt endret og det er ikke mulig å sammenligne med tidligere rapporteringer. Lesertallene er fra januar 2018 målt på alle digitale enheter i Forbruker & Media. Mobil er tidligere målt, men det er nytt at alle titlene kalibreres mot digitaltall fra comScore. Separat lesing for PC/Mac rapporteres for første gang, mens måling av nettbrett kommer med i rapporteringen fra 2019.

Klokken 10.00 i dag, etter måneder med teknisk krøll av ulikt slag, skulle den nye målingen gå på lufta. Men fortsatt er det problemer med å få målingen ut på nett. Her finner du tallene inntil videre.

De nye målingene viser at 44 prosent leser minst én avis via mobiltelefonen, mens 30 prosent leser minst én avis daglig på PC eller Mac. Til sammen leser 54 prosent av befolkningen over 12 år digitale avisutgaver på enten mobil, PC eller Mac daglig.

VG er Norges største nyhetsnettsted på mobil med nær 1,3 millioner daglige lesere (1 286 000), etterfulgt av Dagbladet og TV 2.

Det er de samme tre nyhetsnettstedene som topper listen for PC/Mac.

12 prosent av opplaget er kun papir
Opplagstallene har endringer både i tellemetodikk og i perioden det rapporteres på, og er ikke sammenlignbare med tidligere rapporteringer. ​

Det rapporteres opplag på 228 aviser for 18/2​. Totalopplaget er nå 2,2 millioner eksemplarer.​ Det rene digitalopplaget er på 703.796​ og det rene papiropplaget er på 275.052​. 12 prosent av opplaget er kun papir, 32 prosent er kun digital og 56 prosent er komplett. ​Dette betyr i praksis at 88 prosent av opplaget nå inkluderer digitale utgaver, mens 68 prosent av opplaget inkluderer papirutgaver.​

Topplisten for netto opplag i årets første seks måneder viser at Aftenposten er fortsatt størst, etterfulgt av VG + som telles som separat digitalt produkt. Tredje størst er Dagbladet hvor både plussabonnenter og andre abonnenter inngår i netto-tallet. ​

Nye målinger og ny telling
Landets annonsører og reklamekjøpere kan nok bli våte i blikket av det massive tallslippet i dag. Mediebransjen gjør det ekstra komplisert ved å lansere helt nye digitale målinger og ny telling av avisopplag.

For i dag presenteres nye lesertall og opplagstall for landets mediehus. Opplagstallene er basert på nytt regelverk. De digitale lesertallene har ny rapporteringsmetode, mens lesertall for papiraviser måles på samme måte som tidligere. Dette gjør at papirlesertallene er sammenlignbare med tidligere tall, mens opplagstallene og de digitale lesertallene ikke kan sammenlignes med tidligere tall.

- Vi står midt i et metodeskifte på lesertallsmålingene. Det presenteres kun digitaltall for titler målt på PC/Mac og mobil, målinger for nettbrett kommer først med i rapporteringen fra 2019. Tallene som legges frem i dag er en mellomrapportering i påvente av at de digitale målingene i Forbruker & Media blir fullstendige og at dekningstall på personnivå fra comScore kan benyttes for de største nettstedene. Dette er dermed ikke en endelig nullpunktsmåling - den vil vi få først på den store talldagen i 2019, sier administrerende direktør i MBL, Randi S. Øgrey, i en pressemelding. 

Her er landets største papiraviser målt i antall lesere:

Avis 2018 2017 Endring i prosent
Aftenposten  380.900  406.300  - 6,2 %
VG  256.800  321.100  - 20 %
Dagens Næringsliv  159.700  169.200  - 5,6 %
Dagbladet  156.600  186.300    - 15,9 %
Adresseavisen  115.100   129.100   - 10,8
Bergens Tidende  114.100   122.500  - 6,8 %
Klassekampen  110.600      88.200  + 25.3 %
Stavanger Aftenb.   91.000   107.200 - 15.1 %
Morgenbladet    83.000   75.400     +10,7 %
Dagsavisen    62.200    59.100    + 5,2

Tall i hundre tusen. Kilde: MBL/Kantar TNS.

Her er landets største papiraviser målt i opplag (papir og digitalt):

Avis Netto totalt 2018 Papir total 2018 Digital totalt 2018
Aftenposten 256.708 137.566 250.771
VG+ 152.034 - 152.034
Dagbladet 83.817 36.305 47.612
Bergens Tidende 81.164 45.173 79.132
VG 73.030 68.266 6.650
Adresseavisen 64.241 47.488 62.645
Stavanger Aftenbl. 62.143 38.403 61.275
Fædrelandsvennen 36.840 24.032 36.336
Aftenposten junior 30.856 30.222 634
Romerikes Blad 28.832 18.568 28.484

Tall i tusen. Opplagstallene har endringer både i tellemetodikk og i perioden det rapporteres på, og er ikke sammenlignbare med tidligere rapporteringer. ​Kilde: MBL. Merk at Dagens Næringsliv har valgt å ikke være med i opplagsstatistikken.