I dag ble det klart at TV 2 sikrer seg oppdraget som gir kanalen rett til å fortsette som kommersiell allmennkringkaster i nye fem år. En ny avtale skal underskrives i Bergen i morgen med kulturminister Trine Skei Grande. 

- Det er en stor dag for alle som bryr seg om mediemangfold og journalistikk og nyheter i Norge. Vi i TV 2 er glade for at vi nå har en avtale på plass og gleder oss til å fylle rollen som kommersiell allmennkringkaster, sier sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2, Olav Sandnes til Kampanje.

Les også: Kulturdepartementet og TV 2 er enige: - Vi har sørget for en god avtale

Avtalen kommer altså i stand ett år etter at TV 2 leverte inn sin søknad og etter mange møter og diskusjoner med Kulturdepartementet. 

- Har det vært tider der du har tvilt på at man ville komme i mål med en avtale?

- Vi har vært sterke i troen hele veien og som vi har uttalt tidligere har vi hele tiden hatt forståelse for at dette er nybrottsarbeid og at det er i søkers og myndighetenes interesse at en ny avtale om kommersiell allmennkringkasting gjøre på et grundig og skikkelig grunnlag, sier han.

Det var i juni i fjor at regjeringen lyste ut den nye tv-avtalen med krav om at TV 2 må ha sin hovedredaksjon og sentrale nyhetsredaksjon i Norge, og minst ti mil utenfor Oslo. TV 2 skal også levere riksdekkende nyhetssendinger daglig og ha et tilbud til barn og unge - samt norsk film- og tv-drama. 

Skei Grande vil stille krav
Tidligere i dag kunne kulturminister Trine Skei Grande fortelle at det vil bli stilt kravt til TV 2 i den nye avtalen, men etter det Kampanje kjenner til vil avtalen ligne mye på kriteriene i utlysningsteksten, men det ønsker ikke TV 2-sjefen å kommentere. 

- Kommer avtalen til å ligne på utlysningsteksten?  

- Kulturdepartementet kommer til å holde en pressekonferanse i morgen hvor de vil gå inn på avtalens innhold og jeg mener det må være departementet som svarer på det. Så skal selvfølgelig vi også svare på hvordan vi skal oppfylle avtaleteksten, sier Sandnes.

I utlysningsteksten ble det i tillegg stilt som forutsetning at innholdet tilbys på én lineær tv-kanal samtidig med at allmennkringkastingsinnholdet også skal gjøres tilgjengelig på internett.

- Er du selv fornøyd med avtalens utforming?

- Først og fremst er vi glade for at vi kan se fremover med klarere rammer og et tydeligere oppdrag og det vi skal ha fokus på er å levere på et bredt allmennkringkasteroppdrag de neste fem årene, sier Olav Sandnes.

TV 2 har tidligere uttalt at kanalen vil planlegge å oppbemanne i Bergen dersom en ny avtale ville komme i havn. Kanalen har også lovt å bruke 250 millioner kroner i året på nyheter og 50 millioner i året på norsk drama, dersom avtalen gikk i boks.

Les også: TV 2 lover å bruke 250 millioner kroner i året på nyheter

- Forberedt på debatt
Både utlysningen og avtalens økonomiske rammer har vært heftig kritisert av de private mediehusene og både Schibsted, MTG og ikke minst Discovery har advart mot konsekvensene av en slik avtale.

I utlysningen heter det seg at TV 2 kan få kompensert mer kostnadene ved allmennkringkasteroppdraget med opptil 135 millioner kroner eller hele 675 millioner kroner for hele avtaleperioden på fem år.

- Tror du kritikken vil stilne nå?

- Som kommersiell allmennkringkaster så vi vil selvfølge være forberedt på at det er debatt om dette, på samme måte som det er debatt om NRKs oppdrag og slik de oppfyller dette. Dett skulle bare mangle. Men det vi forholder oss til i denne sammenhengen som søker, er at det er Stortinget som har vedtatt dette og at et bredt flertall vil ha en kommersiell allmennkringkaster for de neste fem årene, sier han.

Fyrer av nye kraftsalver:

Discovery og kommunikasjonsdirektør, Espen Skoland, er allerede tirsdag kveld ute og kritiserer den nye avtalen mellom TV 2 og Kulturdepartementet.

Discovery reagerer i kveld
Til Kampanje sier konkurrenten Discovery at stiller spørsmål ved prosessen. 

- Vi er ikke overrasket over at staten inngår denne avtalen med TV 2. Men vi mener det kan stilles flere spørsmål ved prosessen, og ikke minst om avtalen i det hele tatt oppfyller EØS-avtalens krav til lovlig statsstøtte, sier kommunikasjonsdirekør, Espen Skoland

Han vil ikke konkludere i dag på om det kan bli aktuelt å klage det hele inn til ESA og at tv-gruppen vil avvente innholdet i avtalen som altså skal presenteres i morgen. 

- Vi er spente på hvordan den nye avtalen ser ut. Men basert på det begrensede innsynet vi har fått, ser ikke regneøvelsene TV 2 har presentert overfor departementet ut til å være i tråd med de prinsippene som gjelder for denne typen støtte. Jo mer innsyn og oversikt vi har fått, jo mer fremmede ser prinsippene som anvendes ut.

Han viser til hvordan «TV 2 har regnet på inntektene på en annen måte i dialogen og avtalen med staten enn de gjør når de opptrer i det kommersielle markedet.»

- Det øker også sannsynligheten for at støtten er et brudd på EØS-avtalen. Regelverket for lovlig støtte av allmennkringkastere er veldig tydelig på at det kun er netto kostnader som kan dekkes. Regneøvelsene TV 2 har drevet med kan oppfattes som et forsøk på å omgå reglene, sier han. 

Discovery får støtte fra TV3-eier NENT-gruppen.

- Vi har også notert oss medieomtalen den siste tiden, og vil se nøye på hvordan avtalen ser ut. Vi stiller oss bak Discovery i bekymringene knyttet til det som har fremkommet om TV 2s regneøvelser, og i ønsket om større åpenhet. Hvis avtalen faktisk medfører at TV 2 får støtte for en strategi som åpenbart allerede er lønnsom, så er vi sterkt bekymret for mediemangfoldet, sier kommunikasjonsdirektør Line Vee Hanum.