I morgen arranger Kampanje sin store «Media Business»-konferanse på Hotel Contintental i Oslo for syvende året på rad. Konferansen tar sikte på å se inn i fremtiden med et femårsperspektiv og en av analysene som legges frem onsdag morgen er PWCs «Global entertainment & media outlook»-rapport.

Der anslår PWC vekst og tilbakegang i de ulike markedene i medier- og kommunikasjonsindustrien det være seg bøker, avis, internett, kino, utendørs, mobil og tv.

PWC og partner Eivind Nilsen som har jobbet med analysen i Norge og Skandinavia, sier han i morgen kommer til å legge frem litt bedre tall med tanke på omsetningsutviklingen innenfor medie- og underholdningsindustrien og det vil bli lagt frem flere positive tall på morgendagens konferanse.

- Det er spesielt innenfor segmenter knyttet til levende bilder og hos nett-tilbyderne vi forventer en positiv utvikling, sier Nilsen.

På Media Business-konferansen vil det bli lagt frem tall og prognoser på alle kanaler og fra hele det skandinaviske markedet. Du kan lese mer om konferansen her. 

Økt vekst i mediemarkedet
Veksten i sektoren er fortsatt på over tre prosent årlig samlet sett, og de nye prognosene ligger i øvre sjikt av hva man har sett de siste årene. For der vekstanslagene falt til 3,1 prosent i 2017, stiger de nå til 3,3 prosent årlig vekst de neste fem årene i Skandinavia.

- Vi ser positivt på vekstforventningene for markedet som helhet og forventer at den vil være relativt stabil de neste fem årene. Vi skal også huske at det i sektorens vekstforventning også ligger nedgang i enkelte av segmentene, sier Nilsen til Kampanje.

En av kanalene som kan glede seg over bedre prognoser er tv-industrien, der anslagene for tv-reklame lineært er bedre enn tilfellet var på samme tid i fjor og oppjusteres til 2,4 prosent.  

Sterk vekst i smart-teknologi
Noen av kanalene som vokser mest globalt, ifølge den nye rapporten, er abonnementsbasert internett-tv, nett-reklame og gaming og e-sport. Også talestyrte AI-assistenter er forventet å vokse kraftig fremover, opp mot en vekst på 20 prosent årlig vekst globalt frem mot 2024.

- Samtidig som dette vil bli en større og større del av folks hverdag, gjennom både oppleste aviser og hjelp til daglige gjøremål, er det fortsatt tilpasninger som må gjøres. PwC gjorde en undersøkelse i USA hvor 57 prosent av forbrukerne bekreftet at de heller ville se en reklame midt i et tv-program enn å høre den på en taleassistent sier Øystein Sandvik fra PwC.