Mange har nok opplevd at de ikke får tilgang til tv- og filminnholdet de betaler for når de befinner seg i utlandet. Nå vil regjeringen sikre norske forbrukeres tilgang til tjenester som Netflix, TV 2 Sumo og HBO, også når de er i utlandet. 

De sender nå ut et forslag på hvordan portabilitetsforordningen kan gjennomføres ut på høring.

- Jeg er veldig fornøyd med at norske forbrukere snart, på lik linje med borgere av EU-land, kan få full tilgang til sine nettbaserte abonnementstjenester når de oppholder seg utenlands, sier kulturminister Trine Skei Grande i en melding fra Kulturdepartementet.

Bakgrunnen for forslaget er EUs portabilitetsforordning som trådte i kraft i EU i april i år og som gjelder i alle EUs medlemsstater. Den gir regler som skal sikre at abonnenter av portable nettbaserte innholdstjenester også får tilgang til disse tjenestene ved midlertidig opphold utenfor bostedsstaten. 6. juli ble det besluttet å ta forordningen inn i EØS-avtalen. 

- Veldig mange har irritert seg over at tilgang til innholdstjenester på nett ofte begrenses gjennom geo-blokkering når man reiser utenfor Norge. Nå har man løst dette for betalingstjenester i EU, og ved forslaget til lovendringer som Kulturdepartementet har sendt på høring vil norske forbrukere også kunne nyte godt av dette regelverket, sier kulturministeren.