Etter 13 år i TV 2, det siste året som teknologidirektør, har Per Aadland nå valgt å si opp stillingen sin i selskapet. Aadland fikk jobben med å lede teknologiavdelingen i juli i fjor og har hatt ansvar for både utvikling og løpende drift av TV 2s kanaler og digitale tjenester. Dette var en stilling Håvard Myklebust hadde før han.

- Ja, jeg skal slutte i TV 2. Det har vært en krevende, men også svært givende tid i TV 2. Etter å ha sluttført flere store og viktige prosjekter var det nå tid for å gjøre opp status, skriver Aadland i en tekstmelding til Kampanje.

- Det er ingen konflikter knyttet til min avgang, og jeg valgte selv å si opp, siden dette var et passende tidspunkt for å søke nye utfordringer. Jeg er glad for alt jeg har fått være del av i TV 2, og ønsker mine kollegaer og venner her alt det beste i fortsettelsen, fortsetter han.

TV 2 Sumo-direktør Christian Birkeland sier til Kampanje at han synes avgangen er trist.

- Han har sagt opp og det synes jeg egentlig er trist. Han har gjort en kjempejobb med å lede avdelingen i en kritisk fase hvor vi har flyttet både i Bergen og i Oslo, bygget opp studio og gjennomført et medieflyt-prosjekt som vi er i sluttfasen på. Han har levert solid håndverk på alle disse prosjektene, og jeg synes det er trist at han har tatt dette valget, sier Birkeland til Kampanje.

- Hva mener du med at dere er i en kritisk fase?

- Når vi flytter to steder med nye studioer, og skal være oppe og gå hele døgnet, så er det virksomhetskritisk. Går noe gærent, så er vi ikke på lufta.

- Hvem skal erstatte Aadland?

- Hvordan vi løser dette, må vi komme tilbake til senere.

Birkeland presiserer at Aadlands oppsigelse ble levert inn før kanalen ble kjent med det mistenkte underslaget av utstyr til en verdi av 20 millioner kroner, og at de to sakene ikke er beslektet.

Slutter i TV 2: Per Aadland har siden 2005 hatt ulike roller i TV 2s teknoligavdeling. Det siste året har han ledet den. Foto: TV 2.