I juni ble det klart at Hans Rustad, redaktør for det omdiskuterte nettstedet Document.no, får innpass i Norsk Redaktørforening (NR).

I et møte i mai godkjente NR søknaden til Hans Rustad, og nettsiden får dermed vurdert sine saker i Pressens Faglig Utvalg. Det vil si at Rustad forplikter seg til å følge Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten (VVP). 

Dette synes derimot ikke redaktør i Globalt Perspektiv, Grete Gaulin, noe om. I en kommentar hos Journalisten onsdag ettermiddag, tar hun et oppgjør med det hun mener er et «uverdig knefall» fra Norsk Redaktørforening. Der kritiserer hun NR for å oppta Hans Rustad som medlem i Redaktørforeningen, og lister opp seks sitater fra Document.no, før hun spør hvilke av disse som passer med NRs vedtekter.

(Se NRs vedtekter nederst i saken)

Hun mener også at ytringsfriheten har vært misforstått i Norge i alle år. 

- Det er nemlig ikke bare slik at ytringsfriheten unnlater å gi oss retten til å ytre oss hatefullt. Den legger ned et eksplisitt forbud mot å ytre oss hatefullt. Hvilket gjør det til et brudd på menneskerettighetene å ytre seg hatefullt. Hvilket i siste instants gjør at NR også bryter menneskerettighetene, skriver hun.

- Drar man den ikke litt langt ved å si at NR bryter menneskerettighene?

- Ja, jeg gjør et poeng ut av det, og dette er stilt på spissen, men ytringsfriheten er en del av menneskerettighetene, og ytringsfriheten har de begrensninger jeg viser til, og det at ytringsfriheten har den type begrensinger er åpenbart helt ukjent for NR, sier Gaulin til Kampanje. 

Mener pressen må blokkere høyrekreftene
Hun har i en rekke år jobbet som frilansjournalist for en rekke medier, som Morgenbladet, Klassekampen, Aftenposten Innsikt og Dagens Næringsliv. Hun er også redaktør for det historiske tidsskriftet, All Verdens Historie, som utgis av Bonnier.

Selv er hun ikke medlem av NR, men av Norsk Journalistlag.

- Hvorfor bør ikke Hans Rustad opptas i Redaktørforeningen?

- Jeg mener at pressen i vår tid, med liberale institusjoner og demokratiet under press, har et samfunnsansvar for å prøve å blokkere disse høyrekreftene som fosser frem. Jeg skjønner at de har ytringsfrihet, men det er ingen grunn til at disse kreftene skal slippes inn i pressens egne organisasjoner og gjøres legitime, svarer Gaulin.

- Hvis det dukker opp nettsteder i Norge som bryter norsk lov, som igjen er underlagt menneskerettighetene, så skal de behandles på samme måte som andre som bryter norsk lov. Det er sånn at ytringsfriheten ikke er absolutt, og man har ikke rett til å oppfordre til vold mot etniske minoriteter. Det at NR går god for en redaktør som gjør det, er oppsiktsvekkende og farlig.

- Bryter Document.no norsk lov etter din mening?

- Nei, det har jeg ingen formening om, svarer Gaulin.

- De får brøle så mye de vil, men det er ingen grunn til å gi dem legitimitet, avslutter hun.

- Går ikke gjennom en meningsportal ved opptak
Harald Stanghelle
er på sin side ikke enig i kritikken fra Gaulin. Han peker på at de har et bredt spekter av medlemmer, fra redaktører i den kristenfundamentalistiske avisen, Norge Idag, til det erotiske bladet Cupido. Totalt har Redaktørforeningen 730 medlemmer. 

- Det er jo helt fritt for enhver å kritisere opptak av medlemmer i NR, men det er viktig for meg å få frem at man ikke går gjennom en meningsportal ved opptak, og at det er ingen godkjennelse av en redaktørs oppfatninger. Det styret i NR er opptatt av, når vi godkjenner nye medlemmer, er at de følger de formelle kriteriene, forteller han til Kampanje, før han fortsetter:

- Det betyr at man forplikter seg til å følge Redaktørplakaten og VVP. I tillegg så er det sånn at når det er snakk om nye medier, så undersøker vi også omkring om dette er et medium som vi kan si oppfyller disse kriteriene, eller om det er et aktivistnettsted.

Han utdyper at de ikke tar stilling til hvilke meninger medlemmene har, og peker på at det vil stride mot hele grunnlaget for NR, hvor et medlemskap skal være basert på noen felles interesser, men også ut ifra at man kan ha vidt forskjellige meninger om samfunnet man lever i. 

- Jeg synes det er en forfeilet kritikk, men det er i Grete Gaulins fulle rett å mene det, sier Stanghelle. 

- Jeg har definitivt mine oppfatninger av Documents innhold
Kritikken om at NR bryter med menneskerettighetene, avfeier Stanghelle, og mener at den ikke treffer det NR er opptatt av, nemlig om Hans Rustad oppfyller kriteriene for medlemskap, eller ei.  

- Hva tenker du om meningsinnholdet som fremkommer på Document.no?

- Hvis du går inn på Document.no, så ser du at det er relativt få personer som har blitt skjelt ut så mye som jeg, så jeg har definitivt mine oppfatninger av Documents innhold, men det er ikke et argument for at jeg som leder i NR skal si nei til medlemskap, når kriteriene for medlemskap er til stede. Det er det dette dreier seg om, og som Grete Gaulin blander sammen med oppfatning av meninger. Så kan man si at Gaulin står fritt til å jobbe for at vi skal ha andre kriterier, men styret er forpliktet til å følge opp de kriteriene som er, svarer han. 

- Er dagens kriterier gode nok?

- Ja, det mener jeg.

I et svar til Grete Gaulin, hos Journalisten torsdag formiddag, svarer Redaktørforeningen med:

- Gaulin lister opp seks sitater fra en ikke-identifisert artikkel og spør «akkurat hvilke av disse sitatene fra Document.no passer til nøyaktig hvilke av NRs vedtekter»?  Det er en pussig tilnærming. Det er ikke slik at søknader om medlemskap vurderes ut fra om enkeltsitater fra enkeltartikler «passer» til NRs vedtekter, skriver generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen. 

Slik lyder kriteriene for medlemskap i NR:

  • Redaktøren må ha redaktøransvaret, eller være en redaksjonell leder som representerer ansvarlig redaktør. Redaktørarbeid må være vedkommendes hovedbeskjeftigelse.
  • Mediet må ha garantert for redaktørens frihet og uavhengighet, ved å ha forpliktet seg på Redaktørplakaten og prinsippene i Veiledende normer.
  • Både eier og søker må ha forpliktet seg til å følge pressens etiske normer, slik de er uttrykt i Vær Varsom-plakaten.
  • Mediets formål må være fri og uavhengig produksjon og/eller publisering av nyheter, aktuell informasjon og debatt. Det må rette seg mot og være tilgjengelig for allmennheten.