Selskapet Broadnet fikk delvis gjennomslag for sin klage mot NRK da den ble behandlet i Pressens faglige utvalg (PFU) i dag. Klagen gjelder en nettsak NRK publiserte tirsdag 21. november 2017 med tittelen «Flere brudd på ekomloven og sikkerhetsloven i driften av Nødnettet». I ingressen skriver NRK at «Det var flere brudd på sikkerhetsloven i driften av Nødnett, viser granskning. Nkom varsler at det vil ilegges bøter.» 

Etter en time endret NRK både tittel og ingress i saken og henvisningen til sikkerhetsloven ble tatt bort fra begge.

Broadnet mener NRK ikke hadde dekning for å skrive at det var begått brudd på sikkerhetsloven eller at nødnettet ble driftet fra India, og viser til at dette senere ble endret til at IT-systemet delvis ble driftet fra India. Klager mener også de burde vært innvilget retten til samtidig imøtegåelse.

PFU finner NRKs «misvisende sammenstillinger og manglende informasjon» kritikkverdig i henhold til punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten De mener det er uheldig at NRK ga inntrykk av at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ville gi bøter for brudd på sikkerhetsloven og ikke opplyste om at det er Nasjonal sikkerhetsmyndighet som skal komme med endelig konklusjon og reaksjon på brudd på sikkerhetsloven.

Sekretariatet foreslo også å gi NRK kritikk for punkt 4.14 for ikke å ha gitt Broadnet samtidig imøtegåelse, men dette mente utvalget var for strengt.

- Jeg synes nok forslaget til uttalelsen er i strengeste laget med tanke på 4.14. Det er lang tradisjon for at man ikke er pålagt å innhente samtidig imøtegåelse når man refererer til offentlige rapporter. At det ligger en time ute uten samtidig imøtegåelse fra Broadnet, synes ikke jeg utgjør et brudd på Vær Varsom-plakaten, sa Liv Ekeberg fra Agderposten, som representerer journalistene.

NRK oppdaterte saken med kommentarer fra administrerende direktør i Broadnet etter en time.

- Jeg mener man må kunne referere at det blir ilagt bøter uten at det i seg selv skal påkalle samtidig imøtegåelse, sa Anne Weider Aasen i TV 2, som representerer redaktørene.

Hun mente også det er strengt å gi NRK kritikk på punkt 3.2

- Det står ingenting om hvem som varsler bøter. I det store bildet er det korrekt at myndigheter varsler bøter for IT-drift i India. Det er ikke en graverende feil, det er presisjonsnivået her, hvem er det som avslører bøter, og på grunn av hva? sa hun.

PFU-leder Alf Bjarne Johnsen var enig i at NRK kunne publisere saken uten kommentarer fra Broadnet.

- Vi kan legge til grunn at når det blir sendt ut pressemelding fra myndighetene om resultatet av en gransking, så foreligger det et referatprivilegium. Det vil vare en periode før man får kontakt fra den andre parten, sa han.

- NRK har likevel en plikt til å få stokket fakta riktig og ordentlig når man velger å publisere en sak. Dette mener jeg NRK ikke har gjort i sin første publisering. I lys av det er det grunn til å vurdere om NRK har opptrådt kritikkverdig med tanke på punkt 3.2, og ikke på kildebredde, men på kravet om at mediene må kontrollere at opplysningene er korrekte, fortsatte PFU-lederen.