Dagbladet trykket tirsdag en karikaturtegning av Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Tegningen, som er laget av Dagbladets tegner Finn Graff,  viser Netanyahu som retter en knyttneve mot en druser (drusere er en religiøs minoritet som regnes som en gren av sjiaislam, men som også har elementer fra kristendom og mystisisme). 

Bakteppet er en omstridt lov som flere mener gjør ikke-jøder til annenrangs borgere og legaliserer diskriminering av Israels minoriteter. Den drusiske minoriteten, som er velintegrert i Israel, er blant dem som har protestert sterkt. 

Det mest iøynefallende med karikaturen på side tre i Dagbladet tirsdag er at Netanyahus armer og bein er formet som et hakekors. En benk er utstyrt med et skilt med påskriften «Whites only», som mange vil forbinde med raseskillepolitikken i USA og apartheid-regimet i Sør-Afrika.

Krever unnskyldning og tegningen fjernet
Israels ambassade i Norge reagerer sterkt på karikaturtegningen av landets statsminister. Nå kommer Israel med to krav til Dagbladet:

- Vi krever at Dagbladet fjerner den antisemittiske (jødefiendtlige) tegningen og at avisen kommer med en offentlig beklagelse overfor Israel, overfor det jødiske folk i Norge og verden over. Vi er ikke overrasket over at avisen publiserer en slik antisemittisk tegning. Det har denne tabloidavisen dessverre gjort flere ganger tidligere, sier ambassaderåd Dan Poraz ved den israelske ambassaden i Oslo til Kampanje.

Han forteller at regjeringen hjemme i Israel er godt kjent med Dagbladets karikaturtegning.

- Ja, regjeringen er informert og den reagerer sterkt. Dagbladets tegning er et nytt lavmål for Dagbladet, som tidligere har trykket flere forferdelige antisemittiske tegninger. Antisemittisme kledd opp i ytringsfrihetens antrekk er fortsatt antisemittisme.

- Krenker jøder over hele verden
- Har ambassaden vært i kontakt med Dagbladet?

- Nei, ikke direkte, men via sosiale medier har vi tagget Dagbladet, så vår protest er godt kjent for avisen. Det samme har forstanderen for Det Mosaiske Trossamfund og 2. nestleder for Antirassistisk Senter, Ervin Kohn, gjort. Vi kommer også til å ta direkte kontakt med avisen, sier Poraz.

Ambassaderåden påpeker at Norge er en del av et internasjonalt samarbeid mot antisemittisme.

- Norge er en del av et samarbeid mellom 25 land for å fremme undervisning, forskning og erindring om Holocaust, International Holocaust Remembrance Alliance (HIRA) Organisasjonen fastslår at å sammenligne Israel med nazi-Tyskland er antisemittisme, og det er nettopp det tegningen i Dagbladet gjør. Tegningen krenker jøder over hele verden, sier Poraz.

Israels ambassadør i Norge, Raphael Schutz, skriver dette på Twitter:

Dagbladet: - Grunn til å vise stor aktsomhet
Politisk redaktør i Dagbladet, Geir Ramnefjell, sier til Kampanje at avisen ikke pleier å trekke sammenligninger mellom israelske politikere og nazisme på kommentarplass eller i redaksjonelle tekster.  

- Vi unngår sammenlikninger mellom nazisme og israelske politikere i redaksjonelle tekster eller kommentarer i Dagbladet. Vi er enige i at det er grunn til å vise stor aktsomhet i spørsmål som dette, sier Ramnefjell.

Men Dagbladet understreker at satiretegningen står friere enn redaksjonelle tekster eller kommentarer. Tegningen av Netanyahu er likevel i grenseland, innrømmer avisen.

- Satiretegningen har en friere rolle i norsk presse, hvor virkemiddelbruken noen ganger kan gå utenpå det som ville passert som betraktning i tekst. Det ligger i satiretegningens natur at taket må være høyere. Satire er per definisjon bevisst overdrivelse. Denne tegningen beveger seg helt i grenseland, noe den erfarne Finn Graff - en av landets dyktigste avistegnere - er klar over.  

Jødisk forstander: - Antisemittisk
Han minner om at norsk presse har satt satire i en særstilling.

- Liknende tegninger har vært behandlet i presseetikken tidligere, og passert - nettopp på grunn av satiretegningens særskilte rolle. Vi mener også denne gjør det, sier Ramnefjell, som ikke ønsker å kommentere de israelske kravene.

Forstanderen for Det Mosaiske Trossamfund i Oslo og 2. nestleder for Antirassistisk Senter, Ervin Kohn, er imidlertid ikke i tvil om at tegningen er antisemittisk:

- Det er fullt mulig å karikere Netanyahu uten å koble ham til nazismen. Dette er spot on den internasjonale definisjon på antisemittisme i dag. Denne definisjonen er også akseptert av EU og Norge. Å koble Israel til nazisme er antisemittisk, skriver han på Facebook:

Snoen reagerer på nazi-assosiasjonene
Kommentator og  Minerva-skribent Jan Arild Snoen reagerer. Han skriver dette på Twitter:  

På Facebook legger han til: «Men å tegne Muhammed, det vil han ikke».

Snoen kommenterer sin melding slik:

- Jeg reagerer på nazi-assosiasjonene. Slike assosiasjoner synes jeg skal være forbeholdt nazister, ikke statsledere. Og jeg synes det er spesielt å assosiere det med jødiske ledere. Derfor har jeg stilt spørsmålet om noen har sett at Graff har laget tilsvarende tegninger av andre statsledere. Ut over det har jeg ingen kommentarer, sier Snoen til Kampanje.

PFU avviste klage 
I 2006 laget Finn Graff en karikaturtegning av den israelske statsminister Ehud Olmert som nazikommandant. Israels ambassadør Niryam Shomrat klaget saken inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) et par uker etter at karikaturen sto på trykk. Hun mente at trykkingen av tegningen var brudd på god presseskikk. Men PFU så ikke noe galt i at Dagbladet trykket tegningen. Pressens eget selvjustisorgan slo fast at det er en spesiell takhøyde for ytringer i karikaturs form.

- Jeg er glad for kjennelsen, selv om den ikke var spesielt overraskende. Et annet utfall hadde vært alvorlig for karikaturtegnernes framtid i dette landet, sa daværende sjefredaktør Anne Aasheim til NTB den gangen.