Tirsdag trykket Dagbladet en karikaturtegning av Israels statsminister Benjamin Netanyahu, hvor Netanyahu retter en knyttneve mot en druser (drusere er en religiøs minoritet som regnes som en gren av sjiaislam, men som også har elementer fra kristendom og mystisisme). Det er Dagbladets tegner Finn Graff som står bak tegningen.

Det mest iøynefallende med karikaturen på side i tre i tirsdagsutgaven av Dagbladet, er at Netanyahus armer og bein er formet som et hakekors. En benk er utstyrt med et skilt med påskriften «Whites only», som mange vil forbinde med raseskillepolitikken i USA og apartheid-regimet i Sør-Afrika.

Da Kampanje snakket med Israels ambassade tirsdag formiddag, sa de at Israel ville komme med to krav til Dagbladet:

- Vi krever at Dagbladet fjerner den antisemittiske (jødefiendtlige) tegningen og at avisen kommer med en offentlig beklagelse overfor Israel, overfor det jødiske folk i Norge og verden over. Vi er ikke overrasket over at avisen publiserer en slik antisemittisk tegning. Det har denne tabloidavisen dessverre gjort flere ganger tidligere, sier ambassaderåd Dan Poraz ved den israelske ambassaden i Oslo til Kampanje.

Les mer: Israel reagerer sterkt på nazi-karikatur - ber Dagbladet unnskylde overfor alle jøder

- Må være stor takhøyde
Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, sitter på tråden med Kampanje når han ser Dagbladets karikatur av Netanyahu. Han peker på at når det gjelder satire og karikatur, så skal det være stor takhøyde. 

- Førsteinntrykk?

- Helt generelt, og dette har Pressens Faglige Utvalg (PFU) sagt i flere omganger, når det gjelder karikatur og satire så må det være stor takhøyde, særlig innen politikk. Jeg kan ikke skjønne at denne tegningen, som er en kraftig politisk kommentar i karikert form, ikke skal være innenfor. I mitt syn så ligger dette innenfor det man må akseptere, især når det går utover statsledere eller nasjoner, forteller Jensen. 

- Jeg har forståelse for at det er folk som vil reagere på dette, og at jøder vil kunne oppleve det som ubehagelig, men jeg mener at dette må være innenfor i en politisk kontekst, legger han til.

Tror ikke på PFU-fellelse 
Dagbladet har en rekke ganger kommet i trøbbel for karikaturer som biter mot trossamfunn og religion. I 2006 laget Finn Graff en karikaturtegning av den israelske statsminister, Ehud Olmert, som nazikommandant. Israels ambassadør Niryam Shomrat klaget saken inn for PFU et par uker etter at karikaturen sto på trykk. Hun mente at trykkingen av tegningen var brudd på god presseskikk. Men PFU så ikke noe galt i at Dagbladet trykket tegningen. Pressens eget selvjustisorgan slo fast at det er en spesiell takhøyde for ytringer i karikaturs form.

Senest i 2013 ble Dagbladet innklaget til PFU for antisemmitisme av Ervin Kohn, leder for Det Mosaiske Trossamfund, sammen med Antirastistisk senter.

Tror ikke karikaturer blir felt
Karikaturen, som vakte oppstandelse, viste en blodig lemelstelse av et lite barn idet myndighetspersoner har til hensikt å gripe inn. Kvinnen på tegningen sier: «Mishandling? Nei, dette er tradisjon! En viktig del av vår tro!» Myndighetspersonene svarer: «Tro? Åja, men da er det greit! Beklager avbrytelsen.»

Klagen førte ikke frem, og Dagbladet ble ikke felt av PFU. Jensen synes ikke tirsdagens tegning er noe verre enn det han har sett tidligere.

- Denne tegningen er mindre problematisk enn Dagbladets tegning i 2013. Denne tegningen rammer først og fremst Benjamin Netanyahu, dette er ikke, slik jeg oppfatter det, en karikatur av israelere eller jøder sådan, men av den israelske statslederen. Da mener jeg det må gå an å kommentere dette på en slik karikert form, svarer Jensen. 

Han kan heller ikke huske at en tegning har blitt felt i PFU noensinne. 

- Hva skal til for at en satirisk tegning blir felt?

- Det må i så fall være noe som i ekstrem grad krenker spesielt sårbare personer. Jeg har vanskelig for å se at karikaturer av politikere og statsledere kan felles.