I dag ble det kjent at VGTVs største profil og mest kjente ansikt, Mads A. Andersen, går til Aller Media, hvor han som direktør skal lede satsingen på levende bilder for Aller-virksomheter som Dagbladet, KK, Se og Hør og Sol. 

- Vi kommer selvfølgelig til å savne Mads, han har vært en viktig profil for VGTV, han er en kjempeflink medarbeider. Samtidig skjønner jeg at dette er en mulighet for ham, så vi ønsker Mads lykke til og takker for hans innsats i VG, sier konstituert administrerende direktør Thomas Manus Hønningstad i VGTV til Kampanje. 

- Stor interesse for VGTV-folk
Andersens avgang kommer bare to dager etter at administrerende direktør og redaktør i VGTV, Helje Solberg, meldte overgang til NRK, hvor hun overtar som nyhetsdirektør etter Alexandra Beverfjord, som er blitt sjefredaktør i Dagbladet. 

- Vi registrerer at det er en interesse for folk som jobber i VGTV der ute, sier Hønningstad, som ledet VGs satsing på video og levende bilder fra 2007 til 2013. Da VGTV ble skilt ut som eget selskap fra 2014, ble han strategidirektør i selskapet som VG over flere år har satset store penger på. 

Les mer: Mads A. Andersen forlater VG - blir ny Aller-direktør

Les mer: Helje Solberg sendte SMS til NRK-sjefen - slik fikk hun drømmejobben

Kraftig inntektsvekst - 17 mill. i underskudd
Det ferske, komplette regnskapet for VGTV viser at fjoråret endte med underskudd før skatt på 17,3 millioner kroner, mot minus 37,8 millioner året før. Det betyr at VG i løpet av sine fire driftsår har svidd av 210 millioner kroner til sammen. VG gikk tidligere i år ut med driftsresultat på (EBITDA) på 7,5 millioner kroner, som altså er driftsresultat før avskrivninger. Men driftsresultatet etter avskrivninger og det endelige underskuddet er langt større, viser regnskapstallene.

Inntektene steg vel og merke kraftig i fjor, fra 89,3 millioner kroner i 2016 til 116,2 millioner i 2018. Det tilsvarer en vekst på hele 30 prosent.

- Økt fokus på annonsesalget har bidratt til høyere omsetning og det har sammen med stram kostnadskontroll gitt resultatframgang, sier konstituert administrerende direktør Thomas Manus Hønningstad i VGTV til Kampanje.

Ifølge regnskapet var VGTVs annonseinntekter på 78,1 millioner kroner i 2017, mot 78,5 millioner kroner i 2016. At annonsesalget er bokført med med flat utvikling i regnskapet mener Hønningstad har rene regnskapstekniske årsaker. 

- Vi er godt fornøyd med både inntekts- og resultatutviklingen. Annonseveksten var tosifret fra 2016 til 2017, påpeker han. 

Penger fra tre distributører
VGTVs øvrige inntekter steg fra 4,1 millioner i 2016 til 38,1 millioner kroner i fjor. Her liggger distribusjonsinntekter og inntekter fra partnersamarbeid.

- Her er det også en del annonseinntekter, presiserer Hønningstad.

VGTV hadde en eksklusiv avtale med Canal Digital i seks måneder da mediehusets lineære kanal gikk på luften i 2014. Det er blitt anslått at Canal Digital betalte VGTV 25-30 millioner kroner for den eksklusive retten. Ifølge Hønningstad har VGTV nå avtaler med tre distributører.

- Vi har avtaler med Canal Digital, Get og Altibox.

- Hvor store inntekter får dere fra distributørene?

- Det kan jeg ikke kommentere.

- Regner dere med å kunne opprettholde disse inntektene i tiden fremover?

- Ja, det er ingenting som tilsier at vi ikke skal kunne det.

Les mer: Tror Canal Digital ga 25 mill. for VGTV

Investerte i egen Snapchat-redaksjon
VGTV er nå oppe i over 70 ansatte. I fjor steg selskapets samlede kostnader med seks prosent til 133 millioner. Lønnskostnadene økte med 20 prosent.  

- Kostnadsveksten var innenfor det vi budsjetterte med. Samtidig med at markedet er krevende så har vi fortsatt muligheten til å investere og satse på noen områder. Vi har blant annet investert i en egen Snapchat-redaksjon. Så vi kutter kostnader på noen områder og investerer på andre, sier Hønningstad.

- Når sikter dere mot overskudd og lønnsomhet?

- Det kan jeg ikke kommentere nå, svarer Hønningstad.