Det er tøffe tider i Warner Bros. Norge, produksjonsselskapet som blant anent er kjent for store direktesendte arrangementer som Nobels fredspriskonsert, og tidligere også Amandaprisen og Spellemannprisen.

I 2017 reduserte selskapet omsetningen med 33 prosent - fra 84,2 millioner kroner til 56,4 millioner kroner. Det resulterte i et underskudd på 8,9 millioner kroner før skatt. I 2016 var resultatet et overskudd på 7,3 millioner kroner.

«Årsaken til den store nedgangen i omsetning og resultat er i hovedsak knyttet til at selskapets største kontrakt ble avsluttet i henhold til opprinnelig avtale i slutten av 2016. Inntekten fra denne kontrakten har utgjort rundt 50 % av selskapets totale inntekter de siste fire år, og selskapet har kun delvis greid å erstatte dette med nye prosjekter», skriver styret i årsberetningen.

Mistet Norsk Tipping-oppdrag
I 2012 vant Warner Bros. Norge kontrakten om å produsere de tv-sendte trekningene av «Nabolaget» og «Eurojackpot» for Norsk Tipping. Nå er begge disse sendingene tatt av lufta.

Administrerende direktør i Warner Bros. Norge, Odd Arvid Strømstad, bekrefter overfor Kampanje at det er tapet av Norsk Tipping-oppdraget som sender resultatet til bunns.

- Da denne avtalen gikk ut, medførte det at cirka 50 av omsetningen ble borte. Vi håpte at det skulle bli noe enklere å erstatte dette enn det viste seg å bli. Markedet er blitt tøffere, og vi har ikke klart å selge inn nok nye ideer til å kompensere for bortfallet. Dette har slått svært negativt ut, da det i tv-bransjen hovedsakelig er få, men store prosjekter, slik at hvert prosjekt som faller ut får store konsekvenser, sier Strømstad til Kampanje.

Har kuttet tre årsverk
Selskapet, som tidligere gikk under navnet Eyworks Dinamo, har derfor måtte nedbemanne for første gang i sin nesten 20 år lange historie.

- Vi har i 2017 nedbemannet med tre faste årsverk, og har kontinuerlig fokus på dette i tillegg til andre sparetiltak på drift, sier Strømstad.

- Hvor mange jobber i Warner Bros Norge nå?

- Vi har 17 fast ansatte. Vi er primært en prosjektbygd organisasjon, men har likevel en relativt stor stamme av faste ansatte. I tillegg har vi noen som går på lengre kontrakter og som ikke er knyttet til et spesielt prosjekt.

Ifølge årsberetningen har selskapet i 2018 hatt noe større utfordringer knyttet til likviditet, men de har fått innvilget interne likviditetslån fra morselskapet ved behov med utgangspunkt i et rammelån på 20 millioner kroner.

Opplever tørke hos tv-kanalene
Strømstad hentet nylig inn tidligere Rubicon-sjef Pål Kruke Kristiansen som ny Creative Director og varslet at selskapet nå også vil satse på drama. Resultatene av denne satsingen vil tidligst komme til syne i 2019.

«Omsetning og resultat i 2018 ser ut til å bli omtrent på samme lave nivå som i 2017, da kanalene har hatt lengre perioder uten å kjøpe nye tv-programmer slik at selskapet fortsatt har utfordringer med å selge inn prosjekter», skriver styret i årsberetningen.

- Hvordan skal dere snu utviklingen og komme tilbake med et overskudd?

- Vi er helt sikre på at vi skal kunne øke salget av prosjekter. Vi har for tiden to større prosjekter i produksjon, og har mange spennende pitcher under vurdering hos kanalene hvor vi har fått positive tilbakemeldinger. Ansettelsen av Pål Kruke Kristiansen som kreativ leder vil gi enda større tyngde og fart til utviklings- og salgsapparatet, og jeg gleder meg stort til han begynner i august. Dessuten ser vi parallelt på hvilke sparetiltak vi kan og må gjøre uten at det går ut over trivsel og fremdrift. Vi er også innstilt på at omstillingen vil ta noe tid, sier Strømstad.

Les mer: Pål Kruke Kristiansen klar for ny tv-jobb etter Rubicon-exit

Avlyser årets Nobelkonsert
Tidligere i sommer kjent at årets Nobel Fredspriskonsert blir avlyst som følge av at Rema 1000 har trukket seg som sponsor. 

- Hvordan vil Nobelkonsert-pausen påvirke 2018-tallene?

- Nobelkonsert-pausen vil kun i liten grad påvirke tallene for 2018 i og med at vi hadde budsjettert med kun en liten inntjening på dette prosjektet, sier Strømstad.

Les mer: Rema 1000 trakk seg som sponsor - årets nobelkonsert blir avlyst

Warner Bros. Norge 2017 2016 Endring i prosent
Driftsinntekter 56,4 84,2 - 33 
Driftsresultat - 9,0 7,0 -
Resultat før skatt - 8,9 7,3 -

* Tall i millioner kroner.