Det er en ærlig sak å være skeptisk til digitaliseringen av radio, slik Arne-Inge Christophersen gir uttrykk for i sin kommentar om radioutviklingen. Vi skal være de første til å innrømme at dette er en overgang som krever mye av lytterne. Det skal brukes penger på å kjøpe inn nye apparater og det skal settes av tid til å ordne adapter i bil. Det er lett å skjønne at mange utsetter det. Derfor kommer det til å ta tid før alle de gamle FM-radioene er skiftet ut. Spesielt gjelder dette apparatene som ikke er like ofte i bruk, som for eksempel det på hytta, der mange nordmenn er akkurat nå.

Til tross for at skiftet krever mye, er radioutviklingen langt fra så dyster som Arne-Inge forsøker å beskrive den. Joda, radio har lavere dekning i år enn i fjor. Det er vi enige om. Alt annet ville vært oppsiktsvekkende. Det er tross alt bare noen måneder siden vi slukket de siste FM-senderne i de mest folkerike områdene. Men det å analysere utviklingen i radiomarkedet med utgangspunkt i en enslig sommeruke gir ikke noe dekkende bilde. La oss ta utgangspunkt i de offisielle radiotallene for andre kvartal, som det siste hele kvartalet vi har bak oss. I andre kvartal i fjor samlet våre kanaler i P4-gruppen i snitt 1.149.000 daglig lyttere. I år samler 1.011.000 lyttere seg daglig om våre kanaler. Dette er altså foreløpig status for den største kommersielle radiogruppen. Når vi vet at det fortsatt selges nye DAB-apparater og biladaptere hver eneste dag, er det god grunn til å tro at den daglig dekning vil øke i takt med økt apparattilgang.

For meg er det vanskelig å forstå at dette er tall som skulle gi grunnlag for den type konklusjoner som Arne-Inge trekker om radio som massekommunikasjonskanal og annonsebærer.

Når det gjelder lyttertid, så er den økende blant dem som faktisk hører på radio. I fjor lyttet våre lyttere i snitt 73 minutter daglig på våre kanaler. I år er tallet økt til 79 minutter. Også for radio totalt sett er lyttertiden økende sammenliknet med fjoråret. Vi er ikke i tvil om at dette henger sammen med at vi i dag er i stand til å gi lytterne et mye større tilbud enn det som var mulig på FM. Det er det aller viktigste ved digitaliseringen. Den har gitt norske radiolyttere et stort og bredt kanaltilbud uavhengig av hvor de måtte bo i landet. I dag er nesten en tredel av all radiolytting på kanaler som ikke ville eksistert uten digitaliseringen. Jeg synes det sier mye om hvordan lytterne vurderer den nye radiohverdagen.  

For meg er det vanskelig å forstå at dette er tall som skulle gi grunnlag for den type konklusjoner som Arne-Inge trekker om radio som massekommunikasjonskanal og annonsebærer. I andre kvartal i år lyttet 2,8 millioner nordmenn ukentlig til kommersiell radio. Det er fortsatt en dekning få andre tradisjonelle kanaler kan konkurrere med. Radio er fortsatt en svært effektiv kanal for å bygge kostnadseffektivt og rask dekning.

Så kan jeg avslutningsvis love at kringkasterne også fremover kommer til å jobbe hardt for å videreutvikle det nye radiotilbudet til glede for lytterne og at vi vil fortsette samarbeidet for å gjøre radio så tilgjengelig og enkelt som mulig for alle.

Kenneth Andresen er P4-sjef.