Artikkelen blir oppdatert.

Konkurransetilsynet har etterforsket Telenor og vil torsdag orientere om sin beslutning. I 2016 ble Telenor varslet om et gebyr på over 900 millioner kroner.

– Det dreier seg om en etterforskningssak, og den omhandler selskapet Telenor i Norge, sier Konkurransetilsynets direktør Lars Sørgard til NRK.

Ifølge Konkurransetilsynet er ingen andre selskaper involvert i etterforskningen.

– Vi har arbeidet med saken en stund, men utover det vil vi ikke si noe mer nå, sier Sørgard.

- Har truffet en beslutning
Kommunikasjonsdirektør Margrethe Gudbrandsen bekrefter overfor VG at saken gjelder Telenors misbruk av markedsmakt.

– Det gjelder gebyr-saken, og vi har truffet en beslutning, sier Gudbrandsen.

I 2016 varslet Konkurransetilsynet at telekomgiganten kan få et gebyr på 906 millioner kroner for misbruk av sin dominerende stilling. Bakgrunnen for varselet var etterforskningen som hadde pågått i fire år etter en razzia mot Telenor i desember 2012.

- I realiteten bare to mobilnett
Sørgard sa i 2016 at saken har betydning for alle som bruker mobiltelefon i Norge, og at tilsynets foreløpige vurdering var at selskapet hadde misbrukt sin dominerende stilling ved å legge hindringer i veien for etableringen av et konkurrerende tredje mobilnett.

Norge er et av svært få land i Europa med bare to landsdekkende mobilnett. Disse eies av Telenor og Telia.

– Det er mange konkurrenter i mobilmarkedet, men i realiteten er det bare to landsdekkende nett: Telenor og Telia. Og om man da legger begrensninger, så kan det ha betydning for den langsiktige utviklingen av konkurransen, sa Sørgard til NTB for halvannet år siden.

Telenor fikk etter hvert utsatt frist til 7. april 2017 med å svare på varselet om gebyret.

Avtalevilkår og eksklusivavtaler
Fra 2007 bygget Network Norway et tredje mobilnett i Norge sammen med Tele2, og i utbyggingsperioden var Telenor forpliktet til å gi disse aktørene tilgang til Telenors nett i de områdene der det tredje nettet ikke var ferdig utbygd.

Konkurransetilsynets foreløpige vurdering høsten 2016 konkluderte med at Telenor hadde misbrukt sin dominerende stilling i perioden 2010 til 2014 gjennom to typer handlinger som satte utbyggingen av det tredje mobilnettet i fare:

For det første mente tilsynet at Telenors avtalevilkår med Network Norway bidro til redusert lønnsomhet ved utbyggingen av det tredje mobilnettet. For det andre påpekte tilsynet at Telenor hadde inngått eksklusivavtaler med fire mobiloperatører, og begrenset dermed det tredje mobilnettets muligheter til å skaffe seg kunder.

– Brudd på konkurranselovens forbud mot misbruk av dominerende stilling er svært alvorlig, og gebyret på 906 millioner kroner som nå er varslet, understreker dette, sa Sørgard høsten 2016.

ESA-gransking
Også representanter for EFTAs overvåkingsorgan ESA troppet opp på Telenors hovedkontor på Fornebu om morgenen 4. desember 2012. En stor mengde dokumenter og elektronisk materiale ble samlet inn.

I februar 2016 anklaget ESA Telenor for å ha misbrukt sin posisjon som dominerende selskap i det norske mobilmarkedet og på den måten hindret konkurranse. ESA hadde innsigelser mot mobilgigantens opptreden i grossistmarkedet for tilgang i mobilnett, markedet for mobilt bredbånd til privatkunder og markedet for mobiltjenester til bedriftskunder.

To måneder senere konkluderte selskapet selv med at konkurransereglene ikke var brutt. Telenor mente blant annet at normal praksis var fulgt, og at ESA manglet rettslig grunnlag for sine påstander.

I 2017 ble det også kjent at EU-kommisjonen hadde innledet undersøkelser av Telenor og flere andre teleoperatører i Sverige for misbruk av kollektiv dominerende stilling og mulig konkurransebegrensende samarbeid mellom nettverksoperatørene i mobilmarkedet