Barn og unge som går ofte på kino er også de som benytter seg mest av strømme-tjenester, viser en fersk undersøkelse. Norges største salgsselskap for kinoreklame, Egmont-eide Media Direct Norge, mener det betyr at kinobransjen i dag ser ut til å ha liten grunn til å bekymre seg over stadig flere strømmetjenester.

- Undersøkelsen viser at strømme-tjenester ikke nødvendigvis er noen konkurrent til kino som mediekanal. I stedet stimulerer det til økt interesse for film. Dette tar livet av myten om at strømmetjenestene vil utkonkurrere kino, sier markedsdirektør Christer Solberg i Media Direct Norge.

Ser mest på alle skjermer
Det er Ipsos som har gjennomført undersøkelsen om kino og digitale tjenster på oppdrag fra Media Direct Norge. Ifølge undersøkelsen, som ble rettet mot aldersgruppen 8-19 år, er de som sier at de går på kino månedlig også de som forteller at de er de mest hyppige brukerne av ulike strømmetjenester som Netflix, NRKs strømmetjenester, TV 2 Sumo, HBO og Dplay.

Mens 81 prosent av de i aldersgruppen 8-19 år som ikke går jevnlig på kino sier de er jevnlige brukere av Netflix, så er tilsvarende tall for de som går jevnlig på kino 92 prosent. Undersøkelsen viser tilsvarende forskjeller for de andre strømmetjenestene. 

- Mange har spådd kinoens fremtid
Christer Solberg har lang fartstid i mediebyråbransjen, og har jobbet mye med mediekanaler som formidler levende bilder. Han føler seg trygg på kinoens fremtid.

- Mange har spådd kinoens død i forbindelse med at det har kommet andre kanaler for kommunikasjon som formidler nettopp levende bilder. Det har vist seg gang på gang at de dystre spådommene ikke har slått til. I stedet har vi sett en motsatt effekt, sier Christer Solberg.

- Kinoens død er blitt spådd mange ganger. Tv skulle true dens eksistens, så kom video og VHS-spilleren, senere internett og deretter strømming på farelisten. Hvis ikke Netflix heller er en trussel, hva er de største farene da?

- Kino handler ikke bare om film, men er for mange også en sosial opplevelse – noe man ønsker å gjøre med andre. Så lenge det fortsatt blir laget gode filmer og selve kinoopplevelsen fortsatt klarer å være aktuell og tilpasse seg nye trender og behov ser jeg ingen umiddelbare farer for kino.

Samme undersøkelse fra Ipsos viser også at de som går jevnlig på kino benytter sosiale medier daglig i større grad (68 prosent) enn de som ikke går jevnlig på kino (61 prosent). Her er tallene lave da mange 8-12-åringer ikke er på sosiale medier på grunn av aldersgrense. Det er også slik at den jevnlige kinogjenger i målgruppen i større grad eier har både smarttelefon (96 mot 91 prosent) og nettbrett (70 mot 59 prosent).

Tror «Skjelvet» løfter kinosalget 
I fjor ble det solgt 11,8 millioner kinobilletter i Norge mot 13,1 millioner i 2016. Antall solgte kinobilletter i 2016 var det høyeste antall siden 1983.

 - I dag ligger vi på nivå med fjoråret når det gjelder antall solgte billetter. Men med flere sterke filmer nå i mai og en sterk høst-meny, med bla «Skjelvet», som skal konkurrere mot en relativt svak høst i fjor, så er det stor sannsynlighet for flere solgte kinobilletter i 2018 enn i 2017, sier Christer Solberg.