Fasiten for april viser at det var TV 2 som økte aller mest. Den samlede veksten for TV 2 var på 1,7 prosentpoeng blant alle tv-seerne.

- Vi er selvsagt tilfreds med at pilene peker oppover. Vårsesongen er lang og krevende, med mye godt innhold også hos konkurrentene våre. Så dette må vi si oss fornøyd med, sier Trygve Rønningen i en melding.

Og Rønningen trekker spesielt frem tallene for Nyhetskanalen, som fikk sin nest sterkeste måned noensinne. TV 2 Nyhetskanalen fikk en andel på 3,8 prosent

- TV 2 Nyhetskanalen gjør en fantastisk jobb, og legger nok en sterk måned bak seg. Veksten for kanalen er rett og slett imponerende, mener Rønningen.

Discovery vokser blant de unge
Også Discovery er fornøyd med tallene, og trekker spesielt frem at de er den eneste tv-gruppen som kaprer andeler blant seerne under 50 år i april.

- April ble en god måned for oss. Vi kaprer andeler både med vår hovedkanal TVNorge og som tv-gruppe. Spesielt i den kommersielle målgruppen, altså blant seerne under 50 år. Der er vi faktisk den eneste tv-gruppen som vokser. Det skal vi være godt fornøyde med, sier Tine Austvoll Jensen, sjef i Discovery Networks.

Det er verd å huske at påsken i 2017 var i april, mens den i år var i slutten av mars. Det  

Her er andelene for april blant alle seere mellom 10 og 79 år:

Kanal April 2018 April 2017 Endring (prosentpoeng)
NRK1 28 29,4 - 1,4
NRK2 4,2 4,8 - 0,6
NRK3 2,2 3,2 - 1
NRK totalt 34,4 37,5 - 3,1
TV 2 18,7 15,7 + 3
Zebra 1,9 3,0 - 1,1
Bliss/Livsstil 1,0 1,7 - 0,7
Nyhetskanalen 3,8 2,9 + 0,9
Humor 0,5 0,7 - 0,2
TV 2 Sport 0,6 0,6
Sport Premium 1 1,0 1,3 - 0,3
TV 2 totalt 27,5 25,9 + 1,6 
TVNorge 7,2 7,1 + 0,1
Fem 2,1 2,1
Max 3,7 3,7
Vox 2,3 2,3
Discovery 1,1 1,3 - 0,2
TLC 1,2 0,9 + 0,3
Eurosport 0,5 0,5
Eurosport Norge 2,0 2,0
Discovery totalt 20,0 19,8 + 0,2
TV3 4,3 4,9 - 0,6
Viasat 4 2,1 2,0 + 0,1
TV6 1,7 1,5 + 0,2
MTG totalt 8,0 8,5 - 0,5
 Andre  9,8 8,1   + 1,7