Klokken 10.00 i formiddag startet NRK-meklingen hos Riksmekleren i Oslo.  Dersom ikke meklingsmannen makter å få partene til å bli enige innen meklingsfristen midnatt mandag, går 1.700 NJ-medlemmer og 614 LO Stat-medlemmer ut i streik.

En NRK-streik vil få store og umiddelbare konsekvenser, spesielt for direktesendt radio og tv, nyhetssendingene og nyhetsdekningen og strømming av innhold på nett. Ni av ti nordmenn benytter seg av NRKs medietilbud daglig, og de vil raskt merke en eventuell storkonflikt.

Les også: Nå starter NRK-meklingen - 2300 ansatte kan havne i storstreik

Les også: Storstreik truer NRK - ni av ti nordmenn kan bli rammet

- Kan skape forskyvninger
Professor Gunn Enli ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo mener NRK har god grunn til å frykte en streik.

- Streik er alltid farlig for mediebedrifter for mediebruk er ofte vanebasert. Tidligere i mediehistorien har vi sett at langvarige streiker har bidratt til forskyvning i markedet, for eksempel ved at nye aktører har kunnet komme på banen. P4 hadde stor fordel av at NRK hadde radiostreik (i 1994, red. anm) og vi har sett lignende med BBC i Storbritannia, blant annet. Det gjelder særlig radio, men også tv til en viss grad, sier Enli til Kampanje.

Hun tror derfor at de kommersielle aktørene vil komme til å tjene på en eventuell streik.

- Erfaringsmessig så kan de det, i hvert fall ved at man får en effekt og flytter vaner. Om det vil være en varig effekt, så er det vanskelig å si.

- Blir konsekvensen mindre nå som man i mindre grad er avhengig av det lineære tilbudet?

- Det er et poeng. Nå vet ikke jeg hvordan det blir i hensyn til nettilbudet, og om det opprettholdes, men når det gjelder den daglige nyhets- og underholdningsbruken, så er den fortsatt lineær eller tilnærmet lineær.

- Vil skade NRK
Streikens omfang og lengde vil være avgjørende for hvorvidt NRKs posisjon i mediemarkedet blir skadet, kommunikasjonsrådgiver Lasse Gimnes i GimCom

- Konsekvensene er avhengige av hvor omfattende den blir på tradisjonell tv og radio og publisering av innhold i digitale kanaler samt hvor lang den eventuelle konflikten blir, sier Gimnes til Kampanje.

Han tror en storstreik vil være mest alvorlig for NRK-nyhetene. 

- Slik det ser ut til vil streiken ramme først og fremst produksjon av journalistisk innhold – med nyheter som det mest sentrale. Det er klart at det vil skade NRK samt kunne skape mye harme i befolkningen, spesielt de over 50 år, det vil si de eldre målgruppene som NRK har best tak på, spesielt på radio og tv. Det vil selvsagt skape mye sinne og fortvilelse – slik det pleier å gjøre når spesielt tv-kanaler går i sort. Det har vi sett gjentatte ganger. Men sinne og fortvilelse rundt sorte skjermer og radiokanaler uten journalistisk innhold, vil raskt gå tilbake til normalen når konflikten er over.

- Så du tror en streik må vare lenge for å kunne svekke NRK?

- Ja, jeg mener at konflikten må vare lenge, gjerne over en uke, før vi får langsiktige konsekvenser. Langsiktige negative konsekvenser for NRK kan være tap av markedsandeler for NRK-kanalene, noe NRK kan leve godt med. Verre blir det hvis NRK-omdømmet blir svekket – og at folk blir mer negative til å betale NRK-lisensen. Også politikere og forbrukermyndigheter vil eventuelt kunne komme på banen etter hvert når det gjelder krav om kompensasjon for tapte tv- og radio-dager. Slikt kan svekke NRKs posisjon. Men noen få dager med NRK-streik vil neppe gi langsiktige konsekvenser.

De kommersielle konkurrentene vil tjene på streiken, tror Gimnes. 

- NRK har heller ikke reklameinntekter som kan gå tapt, slik vi ser når det er kommersielle TV-konflikter, men da som regel knyttet til distribusjon av TV-signaler. For konkurrerende medier vil trafikken/lyttingen/TV-tittingen kunne gå vesentlig opp i en begrenset periode. Ja, de kommersielle aktørene kan kunne tjene noen ekstra millioner kroner ved NRK-konflikt».