Etter flere utsettelser trer de nye personvernreglene for bruk og lagring av data i kraft 1.juli.

EUs nye lover, kalt «General Data Protection Regulation» (GDPR), skal gjøre det langt enklere å vite hva som lagres om deg, og hva informasjonen brukes til.

Reglene vil ikke føre til store endringer for privatpersoner, men du vil få flere rettigheter. Blant annet skal brukeren selv få bestemme over den dataen de gir fra seg på nett, og hva den skal brukes til.   

De som derimot lagrer informasjon om deg får nå strengere regler å forholde seg til. Det vil stilles høyere krav til bedrifters behandling av personlig data, og de vil også være ansvarlig for data som gis til tredjepartsleverandører.

Har sendt ut varsel
Medie- og annonsekonsernet Schibsted Media Group har nå sendt ut varsel til byråbransjen der de redegjør for endringene «som kan og vil komme» og at de vil gå «grundig» igjennom alle som har tilgang til Schibsted-data.  

- Som en del av vårt GDPR-arbeid tar vi også en grundig gjennomgang av tredjeparter som har tilgang til våre data, og justerer våre egne målrettingsprodukter der vi ser det nødvendig. Skal vi bevare tilliten til våre lesere, må vi ha kontroll på dette, heter det i brevet som Kampanje har fått tilgang til.

I brevet, som er underskrevet direktør for markedsutvikling, Jannicke Holst Eckbo, kommer det også tydelig frem at Schibsted kaster ut flere programmatiske kjøpsplattformer. 

- En del av våre forberedelser mot GDPR [vil] innebære at færre aktører kan kjøpe Schibsteds varelager. I første omgang medfører dette at vi stanser tilgang til en lang hale av mindre plattformer som kan kjøpe programmatisk hos oss i dag, primært fra utlandet, skriver mediekonsernet.

- Uavklart forhold til Google
Selskapet skriver også at de har «et uavklart forhold til Google» og at selskapet dermed kan komme til å kutte ut søkegigantens programmatiske plattform så lenge de to selskapene har en veldig ulik tilnærming til GDPR. Mens Schibsted legger til grunn et prinsipp om legitim interesse, har Google valgt å be om eksplistt samtykke fra brukeren. 

De forskjellige tolkningene gjør nå at store norske annonsører kan komme i en situasjon der det ikke vil være mulig å kjøpe display-annonsering hos Schibsted gjennom Googles annonseplattform. 

- Om vi på bakgrunn av Googles standpunkt ikke klarer å finne frem til en løsning, kan en mulig konsekvens bli at aktører som bruker Googles verktøy til annonsekjøp - blant annet dere - ikke lenger kan kjøpe Schibsteds varelager (personalised ads) via Googles kjøpsplattform, DBM, etter at GDPR inntreffer. Foreløpig vet vi ikke med sikkerhet hvorvidt dette faktisk vil skje - det er ikke noe vi ønsker, men det kan altså bli et mulig utfall, skriver Schibsted i brevet.

Schibsted understreker imidlertid at ingen konklusjoner er trukket.

Ingen konklusjoner er i dag trukket, men vi velger likevel å informere om
dette da vår erfaring så langt er at ting er, og vil fortsette å være, i kontinuerlig bevegelse. Spesielt regner vi med utvikling nå i oppløpet mot 25. mai, når GDPR trer i kraft i resten av Europa, og videre mot 1. juli, når GDPR blir norsk lov. Vi må forberede oss på alle utfall og vil oppdatere dere igjen så snart vi vet mer, skriver Schibsted. 

En aktør som også nevnes i brevet er Delta Projects som mediekonsernet i dag et uavklart forhold til. 

De programmatiske plattformene Schibsted vil fortsette å benytte er AppNexus, Adform, MediaMath og The Trade Desk.