Artikkelen er oppdatert med kommentarer fra NRK.

NRK fikk et resultat før skatt på 5,2 millioner kroner i fjor. Det er kraftig opp fra 2016-resultatet som var på 2,9 millioner kroner før skatt.

Lisensinntektene steg med 58 millioner kroner til 5,575 milliarder kroner. Salg av eiendom på Minde i Bergen ga en inntekt på 173 millioner kroner. Det gjør at posten for andre driftsinntekter, der også NRK Aktivum inngår, dobles fra 161,1 til 322,8 millioner kroner.

- Ja, det viser god kontroll og virksomhetsstyring. Det er i praksis en sort null, det er under én promille av lisensinntektene og i tråd med NRKs oppdrag, sier økonomi- og finansdirektør Andreas Norvik i NRK til Kampanje.

- Enkelte kritikere vil sikkert mene at overskuddet viser at NRK ikke trenger så store inntekter? 

- Skal NRK løse oppdraget i den konkurransesituasjonen vi står overfor så kommer NRK til å trenge hver krone, svarer Norvik.

«Dramatisk skifte»
NRKs kostnader økte med 225 millioner kroner i 2017, en vekst på fire prosent fra året før. Det er særlig økte kostnader knyttet til innhold og nedskrivninger. Kostnader relatert til innhold og publisering har økt med mer enn 30 prosent fra 2013 til 2017.

- Dette er en bevisst strategi og henger sammen vårt oppdrag. Skal NRK klare å opprettholde sin posisjon og løse oppdraget fremover, bør kostnader relatert til innhold og publisering sannsynligvis øke ytterligere. 

I årsrapporten omtaler NRK skiftet fra lineær-tv til strømming som «dramatisk».

- Når alt innhold blir valgbart, må NRK øke kvaliteten på innholdet og være i stand til å publisere det på de plattformene publikum foretrekker. Dette krever en stadig økning i ressurser til innholdsutvikling, utvikling av digitale publiseringstjenester og rettigheter til å publisere på disse. Publikum forventer at NRKs innhold er like bra og like tilgjengelig og lett å bruke som de globale aktørenes, skriver NRK i rapporten.

Rybak-seier gir «endrede prioriteringer»
Det kan koste NRK nærmere 150 millioner kroner hvis Aleksander Rybak går til topps i Eurovision Song Contest i Lisboa på lørdag. Sist gang NRK arrangerte den internasjonale finalen i Eurovision Song Contest, var i 2010 etter at Alexander Rybak gikk til topps i Moskva året før. Da måtte det en omfattende omprioritering til for å kunne finansiere finalen i Telenor Arena. Blant annet ble flere store dramaproduksjoner utsatt, og rettighetene til fotball-VM ble solgt til Viasat.

NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen sier til NTB i dag at NRK ikke har pengene klare til å finansiere en mulig finale i Norge neste år, men at at NRK likevel står bedre rustet i 2019 enn 2010. Når Kampanje spør om NRK må droppe andre satsinger for å kunne arrangere en finale, svarer økonomi- og finansdirektør Andreas Norvik slik:  

- Dette er et hypotetisk spørsmål, men det stemmer at vi ikke har 100 millioner kroner liggende. Vi må løse dette hvis situasjonen oppstår, og det vil innebære endrede prioriteringer, sier han.

Fra og med 2018 er NRK forpliktet til å sette ut minst 40 prosent av det frie programbudsjettet til eksterne produsenter. I 2017 var denne andelen på 38 prosent, tilsvarende 325 millioner kroner. 

Det frie programbudsjettet omfatter all tv-produksjon med unntak av nyheter, distriktssendinger, Sápmi, innkjøp av programmer og sport, og var i 2017 på totalt 855 millioner kroner.

Les også: Eurovision-seier kan bli en dyr affære for NRK

Økte lønnskostnader
Lønnskostnader inkludert pensjon og omstilling økte med 123 millioner kroner fra 2016 til 2017 til 2,981 milliarder kroner. Dette er en økning på 4,3 prosent.

Lønnskostnader for faste og vikarer har en økning på kun 2,2 prosent eller 60 millioner kroner fra 2016, på grunn av noe redusert bemanning. Økningen for øvrig skyldes økte kostnader til midlertidige og økte pensjonskostnader.

Antall faste stillinger gikk ned 0,8 prosent i fjor. Fra 2013 til 2017 har bemanningen gått ned med 7,3 prosent.

NRKs kommersielle datterselskap NRK Aktivum hadde en uendret omsetning på 110 millioner kroner. Resultat før skatt ble på 42 millioner kroner. Bidraget fra RiksTV på 32 millioner kroner utgjør den største delen av resultatet.

Her ser du NRKs resultat for 2017. Alle tall i millioner kroner.

NRK 2017 2016 Endring i prosent
Driftsinntekter 5.898.238 5.678.715 3,8
Driftsresultat - 247 6.542 
Resultat før skatt 5.208 2.930  + 77,7