I mars 2016 innførte Norge momsfritak for nyheter på nett, men det gjaldt ikke for fagpressen og tidsskrifter. Nå følger kulturministeren opp sin lovnad fra Nordiske Mediedager i Bergen og gir både tidsskrifter og fagpressen digital nullmoms. Det fremkommer av regjeringens reviderte nasjonalbudsjett for 2018, som ble lagt ut tirdag formiddag. 

- Vi ser at innføringen av merverdiavgiftsfritak for de elektroniske nyhetsmediene har hatt ønsket effekt. Derfor mener regjeringen det er riktig å fjerne forskjellsbehandlingen på journalistikken som er produsert i tidsskrifter, sier kulturminister Trine Skei Grande, i en pressemelding. 

Fagblader og tidsskrifter har hatt nullmoms på papir siden 1970, men de ble ikke inkludert i momsfritaket i 2016. Regjeringens begrunnelse da var at slike medier i hovedsak ikke er rettet mot allmennheten, men mot «kun én interesse eller bransje». 

- Vi har et stort mangfold av tidsskrifter og fagpresse i Norge, som innenfor hver sin nisje spiller en viktig rolle i å formidle informasjon og fremme debatt. Dessuten spiller de samlet sett en stor rolle i demokratiet vårt. Avgiftsmessig forskjellsbehandling kan hemme modernisering og digital utvikling, fortsetter statsråden.

Se videointervju med kulturministeren Trine Skei Grande etter åpningen av Nordiske Mediedager. 

Lovpriser kulturministeren
Administrerende direktør i Fagpressen, Per Brikt Olsen, mener at regjeringen er langt på overtid, men han lar likevel ikke det ødelegge gleden. 

- Dette er jo en jubelens dag for fagpresse og dybdejournalistikk. Vi er veldig glad for at regjeringen endelig fjerner forskjellsbehandlingen av journalistikken som er produsert for fag og dybdekunnskap. Vi jubler også over at vi har fått en kulturminister som har handlingskraft og som forstår viktigheten av denne journalistikken sin rolle i samfunnsdebatten. At vi nå endelig skal få like rammevilkår, så vi også kan vokse digitalt som breddemediene, er en veldig god nyhet, forteller Olsen til Kampanje. 

- Holder champagnen på is
I det reviderte nasjonalbudsjettet står det at regjeringen tar sikte på å innføre nullmoms for fagpresse og tidsskrifter. Når dette endelig trer i kraft er enda ikke helt sikkert, men at det gjøres i forkant av 2019 er Olsen rimelig sikker på. 

- Det er mye detaljer som må på plass, og det kommer til å bli en skikkelig jobb nå i sommer. Kulturdepartementet og andre politikere har jo nevnt for oss i samtaler etter mediedagene i Bergen, at arbeidet vil bli gjort i forkant av 2019. 

Jan Moberg, ansvarlig redaktør i fagbladet Teknisk Ukeblad, er litt mer avventende i jubelen, selv om han mener det er en positiv beslutning. 

- Vi velger å holde champagnen på is inntil vi ser de konkrete forskriftene og får en dato. Vi ønsker oss en verden der vi på sikt kan avvikle papirutgaven - gitt at leserne foretrekker digital utgave. For TU er nok dette likevel en stund til. Vi synes absolutt at dette er ett skritt i riktig retning. Grande fortjener honnør for å ha tatt tak i en uakseptabel forskjellsbehandling i norsk presse, sier Moberg til Kampanje.