Nedgangen i seingen på lineær-tv fortsetter med uforminsket fart. Samtidig investerer tv-kanalene stadig mer i å utvikle nett-tv-spillerne sine. Frem til nå har tv-kanalene vært nødt til å bruke tredjepartsaktører for å måle seingen på nett, og det har derfor ikke vært mulig å selge disse seerne i den tradisjonelle tv-valutaen TRP (Target Rating Point). Det har gjort det komplisert å kjøre parallelle kampanjer på tv og nett, ifølge digital salgsdirektør Carl Thomas Petterson i MTG.

- Tidligere har det vært vanskelig å gjennomføre dette regnskapet og sjekke om det er dobbeltdekning, altså om man treffer samme person to ganger, sier Petterson.

Med innføringen i den nye TVOV-målingen, som kom i gang 1. januar, er dette for første gang målbart, og nå står MTG klare til å selge en ung, digital målgruppe i tv-valuta på nett-tv-tjenesten Viafree.

Selger unge seere
Det er i første omgang målgruppen 15-34 MTG ønsker å tilby annonsørene på Viafree.

- I prinsippet er dette en målgruppe MTG TV ikke tilbyr tv-annonsører da målgruppen er lite til stede på lineære kanaler, dette gjelder også de andre tv-kanalene. Dermed gir Viafree en unik tilleggsdekning for annonsører som søker brede og yngre målgrupper oppsummert i tv-valuta, sier Petterson.

MTG er ikke bare først i Norge med å gjøre dette, de mener også at de er først i verden.

- Norge er veldig langt fremme, og vi i MTG har et produkt som har stått lenge i markedet og har etablert seing. Det gjør at det er en enklere jobb for oss å fasilitere dette nå i håp om at dette skal bli gjengs for alle som driver med kringkasting.

- Hva er den økonomiske fordelen for dere?

- Vi får forhåpentligvis flere kampanjer på lufta på Viafree og blir sett på som et medie som bidrar på mange flere måter i mediemiksen, og som selvsagt kan bidra til høyere dekning på tv-kampanjer, og ikke minst skape en unik tilleggsdekning blant seere som ikke lenger frekventerer på lineær-tv. Vi føler oss ledende på levende bilder akkurat nå og det er morsomt for et mediehus å jobbe med disse to variablene som skal møtes.

- Ligger det an til mer reklame på Viafree?

- Nei, men det blir mer variasjon i reklamen.

Må velge mellom nett og tv
Foreløpig er det ikke mulig å kjøpe tv-reklame på MTGs lineær-tv-kanaler og Viafree i én pakke.

- Når man kjøper en kampanje på MTG TV, så vil det på sikt være naturlig at Viafree ligger i denne miksen, men enn så lenge må man velge mellom tv og Viafree.

- Hvorfor kan dere ikke slå dette sammen nå?

- Vanskeligheten ligger i å vurdere hvordan den digitale leveringen skal foregå for å mate ut resultatet i en helt annen valuta, og vi må også kvalitetssikre hvordan ulike systemer kan kombineres for oppsummering av kampanjene. Dette er noe vi må lære oss. Vi har jobbet i to år nå med å bygge en kalkulator som gjør antagelser om hvordan vektingen skal være, og den bygger vi videre på for å hjelpe tv-kjøperne å gjøre bedre kjøp.

- Har kommet lengre enn TV 2
Både TV 2 og Discovery erkjenner at MTG har kommet lengre i løypa enn dem.

- Det er kult det MTG går ut med nå. All honnør til dem. Her har de kommet lengre enn TV 2, sier researchsjef John Richard Hewitt i TV 2 til Kampanje.

Heller ikke Discovery er kommet langt nok til å bruke tallene fra de nye målingene til å selge digitale seere, får Kampanje opplyst fra kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Årsland i Discovery Networks Norge.

- Vi bruker fortsatt egne tall, men planen er selvsagt å bruke TVOV-tallene så fort vi kan.

Forhandlingsdirektør i Starcom, Dag Ormåsen, har fått med seg kunden Telenor på å teste metoden.

- Det er veldig spennende at vi nå er i gang med å teste TRP-kjøp hos Viafree. Dette gir oss bedre innsikt i hvordan online video-kampanjen treffer i ulike målgrupper og hvilken dekning den genererer både alene og i tillegg til tradisjonell tv, sier Ormåsen.