De siste årene har mediene nedbemannet kraftig, finansieringen av journalstikken har vært under voldsomt press og konkurransen fra nye, globale aktører er blitt stadig tøffere.

Hvordan påvirker det folks syn på journalistikkens rolle og betydning? Noen svar får vi i en rykende fersk undersøkelse som er gjennomført i Norge og Sverige.

Færre nordmenn enn svensker mener journalistikken spiller en viktig rolle for demokratiet og samfunnet. Det viser undersøkelsen som Stiftelsen Tinius og Schibsted Media Group presenterer i forbindelse med sin konferanse «Power of journalism» i dag.

Se konferansen direkte her fra kl. 10.30:


- Større bevissthet i Sverige
På spørsmålet om hvilke påstander som best beskriver journalistikkens rolle i samfunnet, svarer 47 prosent av den norske befolkningen at journalistikken er viktig for et velfungerende demokrati og samfunn. Det er langt bak svenskene, der 68 prosent sier at den er viktig. 

Samtidig svarer 35 prosent her i landet at de trenger journalistikken for å få viktig informasjon og nyheter om Norge og verden for øvrig. Bare 14 prosent av svenskene svarer at den påstanden best beskriver deres syn på journalistikkens samfunnsrolle.

- Jeg tror man må se de to spørsmålene i sammenheng. Det kan se ut som det er en større bevissthet rundt journalistikkens oppgaver i Sverige enn i Norge, men jeg vet ikke hvorfor det er slik. Men når vi har spurt om hvilke saker nordmenn og svensker synes er viktig, så er det en tendens til at svenskene viser til flere utenlandske saker, mens nordmenn er mer opptatt av nasjonale og lokale nyheter, sier administrerende direktør Kjersti Løken Stavrum i Stiftelsen Tinius til Kampanje.

Sterkere håp enn tro 
Det er langt flere nordmenn og svensker som håper at journalistikken vil bli mer viktig i samfunnet i fremtiden enn dem som som tror den blir viktigere. Håpet er altså sterkere enn troen, viser undersøkelsen.

25 prosent av nordmennene og 23 prosent av svenskene tror journalistikken blir viktigere i årene fremover. 45 prosent av nordmennene sier at de håper at journalistikkens rolle blir viktigere mens 47 prosent av svenskene  svarer det samme.

Tinius-sjef Kjersti Løken Stavrum tror det er tøffe tak i medieindustrien som slår inn her.

- Mediebransjen har i aller høyeste grad bidratt til å gjøre folk usikre på journalistikkens fremtid. Det bør være godt kjent blant folk at redaksjonene er kraftig nedbemannet, at bransjen er bekymret for bærekraften for journalistisk virksomhet. Det har nok nådd frem hos folk, hvis vi ser på tallene i denne undersøkelsen.  

- Kommer til å bli vanskelig og krevende
Bare fire prosent av den norske befolkningen svarer at de håper journalistikken blir mindre viktig i årene fremover mens fem prosent av svenskene deler dette synet. To prosent av nordmennene og fire prosent av svenskene tror den blir mindre viktig. Sju prosent av nordmennene i undersøkelsen svarer at journalistikken ikke er viktig fordi de ikke kan stole på den. Ti prosent av svenskene er av samme oppfatning.

88 prosent av den norske befolkningen sier at det er viktig eller meget viktig at journalister forteller hvordan makt utøves i samfunnet. 94 prosent av svenskene sier det samme.

- Undersøkelsen bekrefter at folk mener journalistikken spiller en viktig rolle, men at det er bekymring for hvilken rolle den vil spille i fremtiden. Det er liten tvil om at det kommer til å være vanskelig og krevende å være redaktør og journalist i årene fremover, men det er en utfordring som man bare må ta. Det er stor betalingsvilje for kvalitetsjournalistikk der ute, sier Kjersti Løken Stavrum.