8 av 10 mener NRK er upartisk, men stadig flere svarer at NRK oppfyller sin målsetting om å være upartisk og upåvirket «ganske dårlig».

Dette kommer fram av NRKs egne publikumsundersøkelser, nylig publisert i NRKs årsrapport for 2017, som Dagsavisen siterer.

Antallet som svarer «ganske dårlig» er doblet fra 9 til 18 prosent siden 2016. Antallet som svarer «ganske godt», går ned fra 58 prosent til 46 prosent.

Til sammen mener 23 prosent i 2018 at NRK oppfyller denne målsettingen «ganske dårlig» eller «meget dårlig», mot til sammen 12 prosent i 2016.

«Det er blant kvinner og dem over 60 at det er størst nedgang i tilfredshet», heter det i NRKs årsrapport. Et klart skille mellom kjønn og alder overrasker medieforsker Kjersti Thorbjørnrud ved Institutt for samfunnsforskning. Hun var medlem av Kringkastingsrådet i forrige fireårsperiode.

– Dette viser en klar endring, og dette bør NRK følge med på. For en lisensfinansiert allmennkringkaster er det ekstra viktig å bli oppfattet som upartisk, sier Thorbjørnrud.

Fungerende mediedirektør Marius Lillelien i NRK sier de tar signalet på alvor.

– Samtidig er det fortsatt slik at 70 prosent av befolkningen mener NRK oppfyller målsettingen om å være upartisk og upåvirket meget eller ganske godt, sier Lillelien.