Discovery restrukturerer den norske virksomheten. Det kommer frem i en melding tv-huset sender ut tirsdag formiddag. 

- Vår viktigste prioritering fremover er å øke investeringene i norsk innhold og digitale tjenester, og styrke den digitale kompetansen. Det er helt nødvendig for å lykkes i det norske tv-markedet. Men det innebærer også at vi hele tiden må søke løsninger som frigjør midler til nettopp dette. Og det innebærer noen ganger noen tøffe valg, sier Discovery-sjef Tine Austvoll Jensen

Hun kaller det for en omstilling og sier kanalen «må utfordre seg selv».

- Omstilling er ingen quick-fix. Vi opererer i et marked som er i stadig endring, og må derfor kontinuerlig utfordre oss selv på å tenke nytt, og ikke gro fast i gamle strukturer. Og vi må ta grep når vi er på offensiven. Da er sjansen størst for å lykkes, sier Tine Austvoll Jensen, sjef i Discovery Networks Norge.

Les også:  Discovery med omsetningsrekord - men dyr sport svekker resultatet

Må nedbemanne
Prosessen selskapet nå skal inn i vil innebære nedbemanninger. Samtidig vil selskapet styrke den digitale kompetansen i flere av selskapets avdelinger.

-Vi ser på hvordan vi kan effektivisere driften og bedre utnytte deler av innholdet vårt på tvers av Norden og den internasjonale virksomheten, for å frigjøre midler som kan reinvesteres i det som virkelig gir avkastning, norsk innhold, sport, og digitale tjenester, sier Austvoll Jensen.

Hun sier Discovery, som blant annet driver tv-kanalene TVNorge, Discovery og Max, er «rigget litt ulikt de andre store tv-husene.

- Vi er færre mennesker, og kan skalere opp og ned ressursbruken ut fra hvilke prosjekter vi skal levere på. Det er viktig nå, og det kommer til å være viktig fremover. Fleksibilitet gir oss forutsigbarhet. Det tror vi er en god posisjon å ha. Og det gjør at vi kan tilpasse oss hyppige endringer, sier hun.

Det er ikke første gangen Tine Austvoll Jensen drar ned bemanningen. Også på samme tid i fjor slanket Disovery-sjefen staben. 

Les også:  Nye kutt i Discovery - ni årsverk kan forsvinne

Satser mer digitalt
I restruktureringen ligger det også en satsing på det digitale.

- Samtidig som vi effektiviserer driften, styrker vi også organisasjonen med ny digital kompetanse der det er nødvendig. Dette innebærer også at vi vil bemanne opp deler av virksomheten. Vi vet av erfaring at dette er krevende for organisasjonen. Men det er også helt nødvendig for at vi skal kunne utvikle oss og våre produkter, som Dplay og Eurosport Player, sier hun. 

Rundt 13 personer vil kunne rammes av nedbemanningen. De ansatte mottok beskjeden på et allmøte tidligere i dag.

Også for to år siden gjennomførte Discovery en større slankeprosess - også den gangen i mai. Da var det hele 35 personer som ble rammet. 

Les også: Discovery kutter 35 årsverk

Les også: Nå faller øksen i Discovery - her kommer kuttene

- Beslutningen tatt i Norge
Kanalens kommunikasjonsdirektør, Espen Skoland, vil ikke si hvilke funksjoner som rammes.

- Vi går ikke inn på hvilke funksjoner og stillinger det er snakk om fordi vi nå er inne i en prosess, sier kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery til Kampanje.

Det er i dag 150 ansatte i Discovery Norge. Da daværende toppsjef Harald Strømme startet den første nedbemanningen i 2016, var antallet ansatte 160. Siden den gang har Discovery etter det Kampanje kjenner til nedbemannet 50-60 stillinger i to runder med nedskjæringer. Samtidig har tv-konsernet økt bemanningen innen sport og digitale satsinger. Det er innen det lineære tv-området mesteparten av kuttene er blitt gjennomført.

- Er dette en del av en internasjonal kuttrunde i Discovery?

- Dette er en beslutning som vi har tatt i Norge. Vi opererer i et marked med store endringer.  Vi tar grep mens vi er på offensiven, for da er sjansen størst for å lykkes, sier Skoland. 

- Hvor mye penger ønsker dere å frigjøre til  den digitale opprustningen på strømming og på sport?

- Det ønsker vi ikke å kommentere, sier han.