Som Kampanje kunne melde tidligere i dag, har ledelsen i Discovery Networks Norge kommet i mål med nedbemanningen som ble varslet tidligere i mai. Den har resultert i at ti har mistet jobben i tv-huset. Det er tre færre enn varslet.

- Det ble igangsatt en ny restrukturering i starten av mai. Den delen av prosessen som innebærer nedbemanninger er nå ferdigstilt. Vi har hatt gode drøftelser med de tillitsvalgte, og har klart å løse prosessen uten konflikter eller oppsigelser. Det er vi glade for, sier Tine Austvoll Jensen til Kampanje.

Les mer: Discovery i mål med kuttrunde - ti har mistet jobben

Tillitsvalgt i Discovery, Jon Hernæs, kommenterer nedbemanningen slik overfor Kampanje:

- Jeg synes selvfølgelig det er veldig synd og unødvendig at noen mister jobben. Vi gikk hele tiden inn for at ledelsen burde åpne for frivillighet, men det ble vi ikke møtt på i det hele tatt, sier Hernæs.

- Krevende situasjon:

Tiilitsvalgt i Discovery og TVNorge, Jon Hærnes, liker ikke utviklingen i tv-huset med de nærmeste regelmessige kuttene hver vår. Foto: Ingerid Medhus/Discovery

- Krevende situasjon
Hernæs leder NJ-klubben i Discovery. Der har to ansatte mistet jobben.

- Noen flere var rammet, men de har vi funnet løsninger for så de blir værende i Discovery, sier han.

Selv om klubblederen er fornøyd med at de har klart å bevare flere jobber enn ledelsen ønsket å kutte, samtidig som de har fått enkelte midlertidige ansatte inn i faste stillinger, kjenner han seg ikke helt igjen i Discovery-sjefens oppsummering.

- Er du enig med Discovery-sjefen at de har klart å løse prosessen uten konflikter?

- At noen mister jobben, er i utgangspunktet noe vi opplever som en krevende situasjon å stå i. Alle jobbene vi har reddet har vært gjenstand for diskusjon, og det er store følelser som settes i gang hos de som mister jobben. Selv om ledelsen har brukt mye tid på å diskutere med tillitsvalgte og har tilbudt sluttpakker, vil jeg ikke si at situasjonen er så rosenrød som den kan høres ut som.

- En jevn strøm ut døra
Siden 2016 har Discovery etter det Kampanje kjenner til nedbemannet rundt 60 stillinger. Samtidig har tv-konsernet økt bemanningen innen sport og digitale satsinger. Det er innen det lineære tv-området mesteparten av kuttene er blitt gjennomført.

- Vi tillitsvalgte har sluttet å se på dette som «runder». Vi anser dette som en kontinuerlig prosess i over to år hvor det har forsvunnet folk ut døra i en ganske jevn strøm. Det går på alle nivåer i bedriften. Det synes vi er urovekkende.

- Er dere forberedt på ytterligere kutt?

- Vi ser at vi blir stadig færre i kontorlokalene her og jeg tror vi forbereder oss på at de ikke er ferdige.

- Er det sånn at man har begynt å grue seg til mai som Discovery-ansatt?

- Det har fulgt et visst mønster. Hvordan den enkelte går rundt og tenker på det, vil ikke jeg forskuttere, men man gjør seg noen tanker når dette har skjedd på ganske likt tidspunkt tre år på rad.

Discovery-ledelsen ønsker ikke å kommentere uttalelsene til tillitsvalgte Jon Hærnes.